dk  no  en  
sv en dk no

Kalendarium

För verksamhetsåret 2016 är följande ekonomiska rapportering planerad

 • Delårsrapport januari - mars, 26 april 2016.
 • Delårsrapport januari - juni, 19 juli 2016.
 • Delårsrapport januari - september, 27 oktober 2016.
 • Bokslutskommuniké 2016, 9 februari 2017.

Delårsrapporter och bokslutskommunikén publiceras kl 08.30 aktuellt datum.

Prevas årsstämma

 • 14 april 2016 kl 17.30 i Västerås.

Analytiker- och investerarträffar

 • 10 februari 2016

För verksamhetsåret 2017 är följande ekonomiska rapportering planerad

 • Delårsrapport januari - mars, 25 april 2017.
 • Delårsrapport januari - juni, 18 juli 2017.
 • Delårsrapport januari - september, 25 oktober 2017.
 • Bokslutskommuniké 2017, 8 februari 2018.

Delårsrapporter och bokslutskommunikén publiceras kl 08.30 aktuellt datum.

Prevas årsstämma

 • 9 maj 2017 kl 17.30 i Västerås.

Analytiker- och investerarträffar

 • 9 februari 2017

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008

Produktinloggning