dk  no  en  

sv en dk no
Affärslösningar

Affärslösningar

Den ökade globala konkurrensen kräver att fler beslut fattas snabbare och att de är baserade på fakta. Verkstadsgolvet måste vara kopplat till lednings- och styrelserummet. Och det i realtid. Prevas kan erbjuda lösningar och produkter för alla nivåer och våra affärslösningar är beprövade och har bevisat goda resultat inom områden som affärsinformationshantering (Business Intelligence), underhåll (Asset Management) och logistik (Supply Chain Management).

Affärsinformationshantering (Business Intelligence, BI)

För att behålla produktiviteten i en komplex och föränderlig affärsmiljö behöver beslutsfattarna tydlig information om företagets resultat. Beslut fattas i realtid och därför måste informationen alltid vara aktuell. Prevas erbjuder mjukvarulösningar som samlar in och presenterar tillverkningsrelaterad affärsinformation från en rad olika källor. Affärsinformationshantering.

Underhåll (Enterprise Asset Management, EAM)

För att behålla och stärka konkurrenskraften måste industriföretag hantera sina produktionsresurser på ett effektivt sätt. För processindustrier är produktionsresurser och driftseffektivitet grunden för den ekonomiska avkastningen och företagets framgång. För tillverkande företag är istället tillförlitlighet och tillgänglighet hos dessa resurser avgörande. Underhållssystem, (Enterprise Asset Management, EAM).

Logistik (Supply Chain Management)

För att industriföretag ska bli konkurrenskraftiga, och förbli det, måste såväl arbetsprocesser som IT-system vara integrerade på ett effektivt sätt. Inte bara internt utan även med kunder och leverantörer. Prevas har lång erfarenhet av att integrera olika systemtyper. Resultatet blir sömlös och effektiv informationsöverföring mellan olika system och arbetsprocesser i flera led. Logistik.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning