dk  no  en  
sv en dk no
Enterprise Manufacturing Intelligence, EMI, insamling av produktionsinformation

Enterprise Manufacturing Intelligence, EMI, insamling av produktionsinformation

EMI är programvarulösningar som samlar in och presenterar tillverkningsrelaterade data från en rad källor för att kunna ge beslutsfattare tydlig information om produktionsavdelningens resultat.

Prevas EMI-lösningar gör det möjligt för företag att visualisera och analysera produktionsavdelningens övergripande prestanda tack vare en rad kraftfulla verktyg för dataanalys, rapportering och övervakning. Funktioner som stödjer allt från enkla frågor till mer komplexa analyser ger information om produktionsvolymer, kostnader, utnyttjandegrader, energiförbrukning, kvalitetsnivåer och andra för verksamhetsledningen viktiga mätetal.

Prevas har levererat över hundra EMI-lösningar, till stora och små företag, i hela värden och till de flesta branscher. Vi levererar EMI-lösningar baserade på egna programvaror och på plattformar från våra teknikpartners.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning