language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Produktionsförbättringar

Industrieffektivisering och produktionsförbättringar som genomlyser hela verksamheten.

I takt med att industrins globala konkurrens ökar, samtidigt som kunderna ställer krav på allt kortare leveranstider, högre produktkvalitet och flera produktvarianter, så ökar behovet av att ständigt effektivisera produktionen. Ägarnas krav på avkastning sätter fokus på kapitalbindning och att få ut mer från den existerande produktionsanläggningen. Detta bidrar på samma sätt till nödvändigheten av att kontinuerligt jobba med effektiviseringar i kapitalutnyttjande och processeffektiviseringar.

Prevas har i många år arbetat med effektiviseringar av sina kunders produktionsanläggningar. Med erfarenhet från flera branscher kan Prevas säkerställa konkurrenskraftiga lösningar.

När ett företag ser att man inte får ut sin fulla potential i form av exempelvis produktivitet, kvalitet eller volym kommer Prevas in i bilden.

Stöd till produktionsledning

Vi genomlyser bland annat organisationens arbetssätt, de interna arbetsflödena, inte minst mellan enheter, flaskhalsar samt förekomsten av rätt nyckeltal. När nya produktionsanläggningar ska byggas, deltar vi också i kundernas investeringsprojekt.

Uppdragen är oftast i form av verksamhetsstudier och analyser, projektledning eller allmänt verksamhetsstöd. Till detta använder vi oss av välbeprövade standardmetoder som vidareförädlats inom Prevas under otaliga uppdrag hos våra kunder.

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

Vi söker fler talanger

Bli en av oss!