dk  no  en  

sv en dk no
Informationshantering för produktionsresurser

Informationshantering för produktionsresurser

Från planering av en produktionsinvestering, via produktionsfasen, ända till avvecklingen finns det mängder av information och dokument som kopplas till eller lagras i underhålls/EAM-systemets databas. Vissa uppgifter är kopplade till resursens struktur och andra till arbetsorderna i arbetsorderhistoriken eller båda delarna. Även reservdelar och artiklar som är kopplade till resursen via resurshistoriken utgör stora mängder information. Ritningar, certifikat, dokumentation om säkerhetsarbete, bilder, inspektions- och kalibreringsrapporter o.s.v. Allt måste finnas tillgängligt och lagrat i en databas som metadata eller överföras som filer.

Hantering av alla resursrelaterade dokument och uppgifter är en central del av en underhålls/EAM-lösning.

Dokumenthantering

Prevas erbjuder Infor EAM-systemet som kan hantera dokument kopplade till alla enheter i systemet. URL:er kan peka på dokumentets källa om det finns på nätet. Skapa dokumentlänkar till externa dokumenthanteringssystem eller till det interna Infor EAM-dokumentsystemet. Den inbyggda Cognos-rapportmodulen används för att utforma och skapa dokument.

Dokumenthanteringssystemet Doc+

Infor EAM levereras med ett komplett dokumenthanteringssystem. Systemet har fullt stöd för versionshantering och dokumentationsarbetets alla stadier. Från att ett nytt dokument skapas, den tidigare versionen låses, den nya versionen skickas för godkännande och när den nya versionen godkänns ersätts den gamla versionen. Det nya dokumentet publiceras i systemet för användare med behörighet. Alla dokument i Doc+-systemet och hela innehållet i alla dokument görs tillgängligt i en Google-liknande sökmotor. Funktionen genomför en systemsökning i alla kommentarer och dokument i hela databasen. Träffarna presenteras som ikonlänkar direkt till det dokument eller den arbetsorder som innehöll flest träffar enligt sökmotoralgoritmen.

CAD-integrering

Prevas erbjuder ett EAM-system med fullständig tvåvägs CAD-integrering. Om du pekar på en produktionsresurs på någon nivå i resursträdet kommer du till BPM-trädet med motsvarande sammanställningsritning. När du är i rätt ritning hittas objektnamnet och markeras i CAD-vyfönstret. På samma sätt kan du markera ett objekt i CAD-ritningen, så markeras resursen i resursstrukturen.

Lösningen är webbaserad och ger användaren en CAD-vy. Det går också att skapa en felrapport eller en arbetsorder direkt i CAD-fönstret. Andra funktioner är färgkodning baserad på resursens tillstånd. Funktionen kan användas för att peka ut avspärrade områden eller resurser med försenat förebyggande underhåll på en vy av en produktionslinje eller en ritning av fabriksgolvet.

Dokumenthantering integrerad i EAM-funktionaliteten

Inom många branscher finns det ett behov av att hantera och förnya certifikat. Certifikatet är vanligen ett dokument som måste signeras manuellt eller med systemets elektroniska signatur. Genom att ställa in förnyelser av certifikat som arbetsorder varnar systemet den ansvariga chefen om att ett certifikat går ut inom ett antal veckor. Arbetsorderflödet skapar ett nytt dokument, och slutligen godkänns en ny version och laddas upp. De webbaserade lösningarna från Prevas gör det möjligt för delarna som är inblandade i processen att samarbeta.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning