dk  no  en  

sv en dk no
Inköp och hantering av material och garantier

Inköp och hantering av material och garantier

Prevas erbjuder utveckling av affärsprocesser för inköp och materialhantering som är anpassade och optimerade för produktions- och underhållsverksamheten. Processerna stöds av Infor EAM-sviten och integreras med företagets affärssystem.

Företag tillämpar oftast olika processer för inköp och hantering av reservdelar och förbrukningsmaterial, å ena sidan, och inköp och hantering av investeringskomponenter å den andra. Administrationen av reservdelar och förbrukningsmaterial måste vara helt integrerad med underhållssystemet och med arbetsorderhanteringen för att förhindra att förrådsbrister förorsakar kostsamma driftstopp och produktionsförluster. Inköp av underhållstjänster ställer också unika krav.

Arbetsuppdrag bör följa samma arbetsorderprocess som internt arbete tills ordern tilldelas en extern leverantör. Vid återrapportering måste leverantörens tekniker rapportera till underhållssystemet, EAM-systemet, som vilken annan intern resurs som helst. I annat fall blir utrustningens arbetsorderhistorik ofullständig och värdet av analysen minskas avsevärt. Rapporter och bilder måste överföras o s v. Prevas arbetar med webbaserade lösningar som kan köras från en server och utgöra samarbetsplattformen mellan kunden och leverantören.

En enkel och användarvänlig underhållslösning

En annan skillnad mellan typiska inköpsfunktioner i affärssystem, å ena sidan, och en Prevas-produktionslösning är användarvänligheten och effektiviteten, ur ett slutanvändarperspektiv. De flesta affärssystemlösningar kräver hög utbildning av sina användare. En lösning från Prevas, däremot, är självförklarande och automatiserar komplicerade uppgifter som uttag och retur av delar, sökning efter reservdelar för en viss maskin med rapportering av förrådshållet antal och förrådsplats, leverantörsinformation för direktkontakt och beställning i akutsituationer. Allt detta från en iPad vid maskinen!

Infor EAM-lösningen kan genera inköpsbegäran utifrån arbetsorder, utrustning eller nybeställningskvantitet. Rekvisitionshanteringen är effektiv och integrerad i hanteringen av arbetsorder. Beställningen kan kopplas till förrådsplats, arbetsorder/projekt eller ett kostnadskonto. Priser kan hanteras per order, artikel eller orderrad. Godsmottagning och fakturamatchning är andra standardfunktioner.

Infor EAM-lösningen levereras med funktioner för flera lager, inklusive konsignationslager. Aktivitetsbaserad kostnadsberäkning och uppföljning samt stöd för beräkning av optimala beställningskvantiteter ger möjlighet att ange optimala punkter och kvantiteter för nybeställningar. Godsmottagning, leverans och retur samt inventering stöds av ett fullständigt användargränssnitt med avancerade funktioner samt av ett något enklare mobilt gränssnitt för självbetjäning. Plocklistor för material för underhållsarbetsorder och delgivning av meddelande till ansvarig underhållspersonal om att viktigt underhållsmaterial just inkommit ingår, i syfte att bidra till högsta möjliga effektivitet i företagets inköps- och materialhanteringsfunktioner.

Garantihantering

Hanteringen av garantier och ersättningsanspråk är en viktig funktion i varje tillverkande företag. Garantier för både komponenter och system måste administreras för effektiv kostnadskontroll. Processen startar under upphandlingen när villkoren förhandlas fram med leverantörerna. Att byta ut en del är bara en del av kostnaden. Arbetstiden för utbytet bör också faktureras till leverantören enligt avtal. Prevas lösning för dessa processer stöder både identifiering av garantin och hela processen tills garantiarbetet faktureras leverantören och utbytesdelen installeras eller läggs i förråd utan kostnad.

Vad du kan förvänta dig av Prevas lösning för hantering av inköp, material och garantier

  • Mindre kapital uppbundet i reservdelshållning, frigörelse av kapital för annan, mer produktiv användning.
  • Färre spontana inköp utanför avtal till förmån för köp av delar och system under garanti.
  • En sömlös webbaserad IT-lösning för samarbete som minskar beställningskostnader och ledtider samt höjer produktionsanläggningens tillgänglighet.
  • Besparingar på inköpssidan tack vare färre och bättre leverantörer.
  • Inköps-, förråds- och materielhantering som är integrerad med underhållssystemet, en integration som ger högre tillgänglighet tack vare färre förrådsbrister och kortare ledtider för inköp.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning