language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Göteborg - hållbara produktionslösningar och driftkritisk support i världsklass.

Vi gör gott med teknik!

Vi har en personlig och familjär anda på företaget där laget kommer först. Vi arbetar i team. Oavsett om det handlar om ett internt team eller ett blandat team med kunder och partners, vet vi av erfarenhet att samarbete alltid leder till bättre resultat och ökad trivsel. Därför värdesätter vi också sociala träffar och organiserad kompetensutveckling. Även om det är i vår vardag, med händerna nere i syltburken, som vi utvecklas bäst. För i grund och botten är det ganska enkelt: i vår bransch blir man aldrig fullärd.

Från vackra Lindholmen i Göteborg hjälper vi våra kunder med allt inom produktionsnära digitalisering. Från strategi till verklighet, med kravinsamling, analys, utveckling, test, implementering och utbildning för att nämna några områden. Men det är inte allt. Vi hjälper också till med stöd under löpande drift och då kan det handla om teknisk support, förvaltning och förändringsarbete.

Hos oss träffar du allt från erfarna medarbetare med god branschkunskap till nya sprudlande talanger och ett brett partnernätverk. Det som knyter oss samman är vårt brinnande intresse för teknikbaserad verksamhetsutveckling.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

VÅRA ERBJUDANDEN

Verktyg för optimerad PRODUKTIONSLOGISTIK

När vi pratar om stödsystem för effektiva interna transporter vill vi att du ska tänka säker materialförsörjning, ordning och reda, alltid rätt mängd vid rätt tillfälle och full spårbarhet på kolli-, batch- och individnivå. Ser det ut så hos dig?

Med hjälp av vår plattform eLIPS stöttar vi hela processen:

 • Godsmottagning (manuell/automatisk identifiering)
 • Ompackning
 • Platsval till lager
 • Automatisk påfyllning till produktionslinjer
 • Kitplock
 • Hantering av färdigvarulager
 • Packning
 • Godsavsändning

En bra produktionslogistiklösning gör att du optimerar användningen av alla dina resurser. Ett helautomatiskt system med små krav på användarinteraktion, skräddarsydda interface samt inbyggda kontroller och spårbarhetsverktyg gör att din personal kan ägna sig åt annat men samtidigt ha bättre koll än någonsin på flödet.

Genom att maximera utnyttjandet av befintlig utrustning och samtidigt vara redo för att snabbt och effektivt koppla på nya investeringar har du ett systemstöd som organiskt utvecklas med dig och din verksamhet. Vår verktygslåda för detta heter eLIPS.

eLIPS-produktionslogistik

Skräddarsydda lösningar för LAGERLOGISTIK

Drömmer du om ordning och reda, saldosäkerhet och spårbarhet? Eller en bättre logistiklösning med stöd för buffert- och färdigvarulager? Då kan vårt konfigurerbara och moduluppbyggda system eLIPS vara svaret för dig.​

Vi erbjuder lösningar som designas och skräddarsys för just dina behov​ inom:

 • Godsmottagning (manuell/automatisk identifiering)​
 • Cross docking ​
 • Ompackning​
 • Platsval till lager​
 • Rangering​
 • Orderplock
 • Packning​
 • Godsavsändning

En genomtänkt lagerlogistiklösning gör att du optimerar användningen av alla dina resurser. Inte bara lagerytor och personal utan även alla former av logistikutrustning och investeringar. Detta genom de goda möjligheterna till att definiera komplexa regelverk för lagerutnyttjande och unika funktioner för mognads- och bäst-före-hantering.

Ett helautomatiskt system med små krav på användarinteraktion, skräddarsydda interface samt inbyggda kontroller och spårbarhetsverktyg gör att din personal kan ägna sig åt annat men samtidigt ha bättre koll än någonsin på flödet och lagret. Vår verktygslåda för detta heter eLIPS.

eLIPS lagerlogistik

Verktygslåda för effektiv FÄLTSERVICE

Lyckad digitalisering inom fältservice handlar om att till fullo förstå relationen mellan teknik, människa och affär. Därefter investera i ett flexibelt verktyg som knyter ihop resurser och systemstöd så att hela verksamhetens behov, utmaningar och affärsmöjligheter tillgodoses. Ett hållbart systemstöd inom fältservice är med er på hela er resa. Från reaktivt till proaktivt för att så småningom kunna möjliggöra ett helt prediktivt arbetssätt.

 • Vet du hur dina tillgångar och anläggningar på fält mår?
 • Drömmer du om systemstöd som stöttar både i de operativa utmaningarna och kan påvisa utvecklingen av KPI:er?
 • Har ni ett verktyg som på riktigt är anpassat till ett mobilt arbetssätt?
 • Knyter ni på riktigt samman teknologier och verktyg som används inom verksamheten?
 • Har ni ett systemstöd som tydligt påvisar optimeringar och nya affärsmöjligheter?
 • Fångar ni systematiskt kundens återkoppling i relation till viktiga förbättringsområden?
 • Har ni ett levande verktyg som kan utvecklas med er, er affär och marknad?

Vår syn på ett hållbart systemstöd för fältservice är att det förutom att täcka grundläggande behov inom lagerhantering, schemaläggning, garanti och fakturering ger stöd för att utveckla effektivare arbetsprocesser. Detta sker redan i dag hos våra kunder genom exempelvis IoT, maskininlärning, schemaoptimering och ruttoptimering.

Genom att redan i produktutvecklingen ha med hela anläggningens livslängden i åtanke skapas en fantastisk möjlighet att samla dokumentation och versionsinformation som stöd för framtida retrofits och underhåll på individnivå.

Kontakta oss så hjälper vi er i hela resan från att komma igång med basfunktioner till att definiera en digitaliseringsstrategi och implementering av framtidssäkrade lösningar. Som vi ser det är digitalisering en iterativ process som börjar med förståelse för organisationen och dess verksamhet idag men även förbereder för framtida arbetssätt.

System för värdeskapande UNDERHÅLL

De ökade kraven på tillgänglighet, resursutnyttjande och hållbarhet ställer krav på värdeskapande underhåll. Detta oavsett hur ni definierat er underhållsprocess här och nu och har målsättning om i framtiden så handlar det om rätt åtgärd i rätt tid och frekvens.

Målet för en underhållsverksamhet är att tillhandahålla planerad kapacitet genom långsiktig planering och på så sätt säkerställa hög driftsäkerhet. En sekundär effekt av den här planeringen är att resursutnyttjande och lagernivåer sänks över tid och därmed även kostnader för så väl drift som underhåll.

Värdeskapande underhåll skapas genom effektiv hantering av allt från resurser till inköp, arbetsordrar och material. Men även att arbeta mer systematiskt med inspektion och ha träffsäkrare underlag till budget. Den positiva effekten är därmed inte enbart kopplad till högre arbetsproduktivitet och kortare driftstopp. Den största vinsten är oftast den som uppstår av det bättre utnyttjande av resurser, i allt från själva arbetsinsatsen till utrustning och utnyttjandet av leverantörsgarantier.

Förenklade arbetsprocesser och enhetligt informationsflödet skapar förbättrad uppföljning och analys. Så var ni än är på er resa, från reaktivt till proaktivt för att eventuellt så småningom uppnå ett prediktivt arbetssätt, så ger ett implementerat systemstöd från oss mycket god effekt.

Skulle du också vilja:

 • Veta vad ditt underhåll egentligen kostar och vilken effekt den ger?
 • Ha en effektiv lagerhantering av reservdelar?
 • Kunna få samlad information som skär ned inköpskostnader?
 • Ha integrerat stöd för uppfylla regelverk och krav?
 • Övervaka dina produktionsresurser och därmed få tidiga varningar om tillstånd och prestanda?
 • Hantera och schemalägga allt underhållsarbete?
 • Arbeta helt mobilt med full access till all information?
 • Utvärdera data för att hitta nyckeltrender och avvikelser, göra träffsäkra prognoser och fatta beslut som driver förbättring?

Kontakta oss så hjälper vi er att skapa fortsättningar för värdeskapande underhåll genom att förbättra arbetsprocess och eller införa systemstöd.

Driftkritisk FÖRVALTNING och SUPPORT

Vad innebär ett driftstopp för en produktionskritisk verksamhet? Vilka konsekvenser får ett driftstopp i ett utvecklingsintensivt företag, där time-to-market är den kritiska faktorn? Detta är exempel på frågor vi tar ställning till när vi tar fram starkt kundorienterade supportlösningar för företag i olika branscher. I vårt supporttänkande ingår såväl att förebygga som att lösa problem, för att så långt som möjligt garantera driftsäkerhet.

Vi har samlat ett antal tjänster som rör förvaltning, drift, underhåll och användandet av de system och produkter som vi levererar till våra kunder. Målet är att kunna erbjuda våra kunder supportavtal med stor flexibilitet och där varje kunds unika behov ska kunna tillgodoses.

För att komma fram till den bästa lösningen för dig, är du välkommen att kontakta oss för en genomgång av din verksamhet.

OCH MER OM OSS

Vår syn på hållbar industri

Att som företag ha ett hållbart perspektiv kan betyda många olika saker, beroende på vem man frågar. För vår del är det ganska enkelt. Vi vill skapa tekniska framsteg tillsammans med andra. Och vi vill att dessa framsteg ska ge fördelar för människor, planeten och ekonomin.

Vi är en uppskattad och strategisk samarbetspartner. Det vet vi från våra referensuppdrag och i samtal med kunder och andra samarbetspartners. Förutom en djup teknisk och digital förståelse har vi lång erfarenhet från flertalet branscher. Vi har varit ute på fältet och sett utmaningarna. Då blir det också lättare att se möjligheterna.

Digitaliseringsresan

Din häftiga digitaliseringsresa!

Vi tror inte ”one-size fits all”. Det vill säga att inte kunna välja lösning utifrån sina egna förutsättningar och behov. Så låt oss undvika det. Vi utgår ifrån just din verksamhet, de lösningar ni redan har och strategin ni har för framtiden. Det för med sig att lösningarna och implementeringsprojekten ser olika ut. Vi erbjuder ett brett spann av verktyg för att hantera data, optimera och visualisera dina processer.

Det vi inte kan, kan våra kunniga systerkontor eller partners. Hör av dig till oss så tar vi en dialog.

Att skapa effektiva processer är en resa

Digitaliseringsresan

Jobba hos oss

Vi vill bli fler som brinner för teknikbaserad verksamhetsutveckling. Vill du bli del av ett härligt gäng där engagemang, delaktighet och gemenskap är nyckelorden? Har du erfarenheter inom internlogistik, underhåll eller teknisk support som du vill förmedla till omvärlden på ett nytt sätt?

Vi är nyfikna av oss och tar mer än gärna ett förutsättningslöst möte med dig. För att höra hur dina framtidsplaner stämmer överens med våra.

Och du, vi har riktigt gott kaffe på kontoret! Kom in på en fika så berättar vi mer.

Lediga tjänster vi har just nu på Prevas.

Samarbeten och underkonsulter
Vi älskar givande samarbeten och självklart är vi öppna för att samarbeta med dig även om du har ditt eget företag. Vi har ett stort nätverk av underkonsulter. Tveka inte att ta kontakt med oss.

Göteborg

vi söker fler talanger

lista med Våra erbjudanden

Verktyg för optimerad produktionslogistik

Skräddarsydda lösningar för lagerlogistik

Verktygslåda för effektiv fältservice

System för värdeskapande underhåll

Driftkritisk förvaltning och support

elips, logistik i produktion

Konfigurerbart moduluppbyggt system för logistikhantering. Designas och skräddarsys för just dina behov​. Och det blir lätt att välja de lager som smakar bäst.
Mer om eLIPS, för produktionslogistik.
Mer om eLIPS, för lagerlogistik.

eLIPS, logistik i produktion

fältservice, digitalisering och mobilitetssystem

Vill ni öka era intäkter, öka er effektivitet samt minska ert slöseri? Om det samtidigt bidrar till ökad hållbarhet och dessutom förenklar vardagen för medarbetare, kunder och leverantörer. Låter det intressant?
Mer om vårt erbjudande inom fältservice

Kontakta oss

Ylva Amrén

Business Region Manager, West

Tel +46 73 075 71 52

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Vigab

  Vigab startar digitaliseringsresa med hjälp av Prevas.

 • Cellectricon

  Integrerad mjukvara för läkemedelstester.

 • Göteborgs Spårvägar

  Göteborgs Spårvägar digitaliserar sitt underhållsarbete

 • GKN Driveline

  Säker och effektiv logistiklösning för GKN:s montering 

Vi söker fler talanger

Bli en av oss!

Kontakta oss

Så berättar vi mer!