dk  no  en  

sv en dk no
Livscykelhantering av produktionsresurser

Livscykelhantering av produktionsresurser

Livscykelshantering av produktionsresurser betyder att företagets fysiska tillgångar hanteras optimalt för att maximera det ekonomiska utbytet av dem, samtidigt som deras negativa miljöpåverkan och energiförbrukning minimeras. Och detta under resursernas hela livslängd. I det här sammanhanget fokuserar Prevas på produktionsverksamheten, dock kan de flesta lösningar och processer implementeras för att hantera alla fysiska tillgångar i ett företag.

Det omfattar exempelvis att planera, budgetera, konstruera och bygga upp anläggningar, driftsätta dem, producera i dem, underhålla dem, bygga om, uppgradera och slutligen avveckla/ersätta dem.

Med ”företag” avses hantering av produktionsresurser över avdelningar, platser, anläggningar och i vissa fall affärsenheter. Genom att hantera tillgångar över en hel anläggning, kan företag förbättra utnyttjandet och prestandan, minska kapitalkostnader, minska driftskostnader för produktionsresurser samt förlänga deras liv och därigenom förbättra det ekonomiska utbytet av dem. Stöd för flera organisationer och språk är viktiga grundstenar i en effektiv ”multiorganisatorisk” underhållslösning.

Den grundläggande principen för hantering av information om produktionsresurser är att initialt skapa en dokumentstruktur över anläggningen och sedan komplettera denna struktur med mer specifik information i takt med att informationen produceras och blir tillgänglig. Leverantörer ombeds att överföra sin information till denna struktur där den hör hemma, vilket gör informationshanteringen effektiv. Lösningarna från Prevas är helt webbaserade för att underlätta detta. När anläggningens utformning slutligen godkänns, finns den redan i EAM-systemet med all dokumentation, alla reservdelslistor, all inköpsinformation, alla handledningar, alla underhållsscheman, alla riktvärden för förbrukning, samt alla garantier och processnyckeltal för att optimalt hantera dessa produktionsresurser under sina livstider. Prestandadata för tillgångarna samlas sedan in från början och jämförs med riktvärdena, som grund för hantering av resursernas livscykler baserat på fakta och analys.

Prevas Infor EAM-erbjudande innehåller alla funktioner och möjligheter som behövs för att hantera produktionsresurser, från investeringsplaneringsfasen, via produktionsfasen, ända till avvecklingsfasen. Det vill säga, programvarusviten erbjuder stöd för projekthantering, budgetering, inköp, förrådshållning och prestandaföljning.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning