dk  no  en  
sv en dk no
Miljö- och energiövervakning

Miljö- och energiövervakning

Miljö- och energifrågorna har fått en central roll på agendan, både politiskt och i näringslivet. Inom industrin handlar det om t.ex. utsläppskvoter och rapportering av kemikalieförbrukning.

Prevas lösningar och produkter för miljöövervakning bidrar till effektiv extern och intern rapportering tack vare helt tillförlitliga data och fullständig spårbarhet. Detta minskar användningen av interna resurser samtidigt som det förbättrar företagets position på marknaden och förenklar myndighetskontakter.

Produkter inom Miljö- och energiövervakning

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning