dk  no  en  

sv en dk no
Orderhantering

Orderhantering

Orderhantering är nödvändigt för papperslös tillverkning och dataintegritet. Genom att införa ett datoriserat orderhanteringssystem för verkstadsgolvet kan du till exempel säkerställa att

 • Rätt parametrar skickas till produktionsutrustningen
 • De senaste produktionsändringarna sprids till produktionskedjan på ett kontrollerat och säkert sätt
 • Alla uppdateringar av specifikationer eller andra stöddokument finns omedelbart tillgängliga för produktionsoperatörer.

Orderhantering erbjuder stöd inom områden som

 • Täta produktbyten
 • Ofta förekommande förseningar i färdigställandet av produkter
 • Fel och förseningar vid produktbyten
 • Flaskhalsar på grund av betungande och pappersbaserad administration

Nyckelvärden

 • Expediering av order
 • Produktionsregler
 • Automatiska produktbyten
 • Tillverkningsföreskrifter

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning