dk  no  en  

sv en dk no
PLC, HMI, SCADA

PLC, HMI, SCADA

Programmerbara styrsystem och grafiska användargränssnitt.

Prevas arbetar kontinuerligt med att planera, konstruera och installera automationssystem inom många branscher och användningsområden. Kompetens och kapacitet finns för att ta totalt projektansvar för automationslösningar. Prevas åtar sig olika roller, beroende på hur du vill genomföra projektet.

Våra experter inom områdena PLC, HMI och SCADA är väl förtrogna med många system på marknaden. Vi har stor erfarenhet av Wonderware, Siemens, ABB, Rockwell, Mitsubishi, Citect, med flera, och vi har experter inom hela applikationsområdet som sträcker sig från tillverkning, över recepthantering, till processreglering. Vi täcker också hela spannet från orderspecifik tillverkning till satsvis och kontinuerlig tillverkning. Prevas har även experter inom systemvalidering och 21 CFR part 11.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning