dk  no  en  

sv en dk no
Prestandahantering av produktionsresurser

Prestandahantering av produktionsresurser

Mätning och hantering av produktionsresursernas effektivitet har många dimensioner genom anläggningens livslängd. På längre sikt önskar man följa upp investeringar för att identifiera vilka åtgärder som måste vidtas på produktionslinje-/anläggningsnivå, en annan att hitta de resurser, komponenter och leverantörer som inte presterar fullt ut och vidta åtgärder. Ytterligare fler är att övervaka energiförbrukning och utfärda varningar samt initiera inspektioner innan förluster och driftstopp uppstår. Att följa upp energiförbrukningen är en effektiv åtgärd av prediktivt underhåll, eftersom en ökad sådan är en tidig varning som kan indikera att problem uppstått eller att underhåll krävs. En grundläggande och viktig process är att följa upp budgetar och analysera avvikelser.

Prevas har ett topp-tio-rapportkoncept för mätning av produktionsresursernas prestanda. Konceptet innehåller ett antal realtids-rapportmodeller som kan användas på möten eller distribueras automatiskt som rapporter per vecka, månad eller kvartal. Dessa rapporter utgör den minsta möjliga informationsutmatningen från ett installerat EAM-system.

Det grundläggande rapportpaketet omfattar:

 • Tillbudsrapportering och trender (Säkerhet)
 • Stilleståndsanalys/OEE kopplat till orsak för resursen/processen
 • Budget och uppföljning av underhållskostnader (internt/externt arbete och material)
 • Projektuppföljning (stillestånd, ombyggnader)
 • Underhållsarbete i timmar per utrustning – för akut, planerat och förebyggande arbete
 • Uppföljning av använt material (tillgänglighet, direktinköp, ledtider)
 • Utryckningsrapport
 • Stilleståndstid orsakad av underhållsarbete – total tid, underhållstid och ledtid
 • Volym på ännu icke utfört förebyggande arbete (inspektioner, arbete)
 • Förbrukning (energi)
 • Information om produktionsresursernas tillstånd och trender (tillståndsövervakning)

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning