dk  no  en  

sv en dk no
Prestandahantering för produktionsresurser

Prestandahantering för produktionsresurser

Mätning och hantering av produktionsresursers prestanda har många dimensioner inom olika tidsramar. En är att följa upp investeringen för att identifiera vilka åtgärder som måste vidtas på produktionslinje-/anläggningsnivå. En annan är att hitta de produktionsresurser, komponenter och leverantörer som inte presterar fullt ut och vidta åtgärder. Ytterligare en är att övervaka energiförbrukning och utfärda varningar och initiera inspektioner innan förluster och driftstopp uppstår. Att identifiera höjd energiförbrukning är en effektivt metod av förebyggande underhåll, eftersom en sådan höjning ofta utgör en förvarning om framtida problem. En grundläggande men viktig process är att följa upp budgetar och analysera avvikelser.

Prevas har utvecklat optimerade lösningar som kan anpassas till specifika behov och systemmiljöer. För oss handlar det inte bara om att producera en rapport eller en varning som någon kan följa upp. Vi skapar varningen och informationen och genererar en arbetsorder som tilldelas den ansvarige, och sedan säkerställer vi att incidenten rapporteras tillbaka och läggs till resursens historik. Det som gör skillnaden är att vi tar reda på vad som verkligen är viktigt och ser till att agera utifrån informationen. Den lösningen kallas också varningshantering.

Varningshantering

Prevas Infor EAM-lösning har en konfigurerbar modul för varningshantering, som skapar arbetsorder som konsekvens av fördefinierade tillståndsvarningar för produktionsresurser. En sådan varning kan definieras som ett logiskt villkor som beräknas utifrån ett antal villkor i hela systemet. Infor EAM:s arbetsflöde för arbetsorder kan konfigureras för att stödja alla önskade arbetsorderflöden. 

Integrering i datainsamlingssystem

Infor EAM-systemet kan integreras i alla datainsamlingssystem. Larm genereras i datainsamlingssystemet eller i EAM-systemet baserat på sammanställda data. Larm på grundval av sådana data och information om resursens tillstånd skapar en arbetsorder för vidare undersökning och åtgärdande. I SCADA- eller DCS-lösningar kan du vanligtvis komma åt EAM-systemet genom att högerklicka på resursens representation på skärmen.

Rapporter

Infor EAM har en inbyggd Cognos-rapportgenerator som används för att skapa och distribuera traditionella rapporter via användargränssnittet eller e-post. Det finns ett antal typiska standardrapporter för olika ändamål. Prevas samarbetar med kunderna för att definiera affärsprocesser och de rapporter som dessa – och utvärderingen av produktionsresursernas prestanda – kräver.

Prevas erbjuder också en EAM Click Tech-server där såväl standardrapporter som mer djupgående analyser i realtid kan skapas.

Mer om prestandahantering för produktionsresurser inom verkstadsindustrin finns här.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning