dk  no  en  

sv en dk no
Prevas integrerade produktionslösningar

Prevas integrerade produktionslösningar

Prevas hjälper kunderna att förbättra produktionsledningen genom integrerade lösningar och ett helhetsgrepp på processer, lösningar och IT-stöd. Prevas är ledande inom produktionsautomatisering, produktionssystem och affärssystem i kombination med omfattande kunskaper om produktutveckling och ny teknik för produktionsutveckling. Tack vare vår erfarenhet och ett nära samarbete med våra kunder har vi kunnat utveckla många framgångsrika integrerade produktionslösningar. Några exempel är:

  • Automatisk kategorisering av larm från datainsamlingssystem till underhållssystem för automatisk generering av arbetsorder och distribution av dessa via webb, e-post och sms.
  • Integration av datainsamling – automatisk generering av inspektions- och uppföljningsorder för definition och åtgärdande av problem.
  • Integration av system för analys av stilleståndstider – överföring av information om stillestånd till historikdatabasen för produktionsresurser, för analys och för generering av arbetsorderbegäran och uppmaningar till operatör att utföra preventivt underhållsarbete.
  • Integration av förrådshanteringssystem – överföring av delar som ska expedieras
  • Integration av instrumentkalibreringssystem och underhållssystem

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning