dk  no  en  

sv en dk no
Process- och energioptimering

Process- och energioptimering

När produktionskostnader stiger, ökar även företagens behov av att hitta optimala produktionslösningar. Om man ska vara konkurrenskraftig är det nödvändigt att optimera produktiviteten, kvaliteten och tillverkningskostnaderna på många olika nivåer. Prevas tjänster, produkter och systemlösningar har åstadkommit energibesparingar på upp till 20 procent, samtidigt som produktionstakten dramatiskt har ökat och kassaktionerna minskat. Allt detta utan några som helst investeringar i ny tillverkningsutrustning. Genom att analysera processen och använda processdata för att förändra driftsprocesser och styrsystem, går det ofta att hitta dold produktionskapacitet och samtidigt sänka produktionskostnader.

När det gäller styrning, övervakning och optimering av industriella processer har vi övergripande lösningar för att ta fullt funktionsansvar. Men vi har också specialister som kan hjälpa till redan under projektplaneringsfaserna.

Vi har här ett brett tjänsteerbjudande med specialister, projektledare, automationskonsulter och stödpersonal med många års erfarenhet av branschen.

Produkter för övervakning och optimering

  • Prevas FOCS (Furnace Optimization and Control System) är kärnprodukten i vårt erbjudande till stålindustrin.
  • Prevas AutArch (PIMS) är ett informationshanteringssystem där energikostnader kan mätas och analyseras.
  • Mikon CEMS (Continuous Emission Management Solution) ger en översikt över företagets utsläpp i realtid.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning