dk  no  en  

sv en dk no
Produktionsplanering

Produktionsplanering

I syfte att bemöta ökande konkurrens och kundkrav, går industrin emot en mer flexibel produktion. För att kunna hantera den nya flexibla produktionen på ett effektivt sätt blir det allt viktigare med processer och verktyg för produktionsplanering.

Produktionsplanering handlar om att fastställa realistiska leveransdatum, ta hänsyn till andra order och samtidigt säkerställa ett högt utnyttjande av den tillgängliga kapaciteten. Detta till exempel genom att undvika flaskhalsar, dyrt övertidsarbete eller onödiga produktbyten i maskinerna. Om man inte har de rätta verktygen kan planeringsuppgiften bli nästan omöjlig att hantera effektivt.

Prevas erbjuder investeringsstöd, utveckling, integration och utbildning samt support under hela processen från kravspecifikation till en fullt driftsatt lösning för produktionsplanering.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning