dk  no  en  
sv en dk no

Produktivitetsdagen den 18 september 2014!

Nedan kan du ta del av de presentationer som hölls under dagen. Vi filmade även flera av Produktivitetsseminarierna. Filmerna är tillgängliga här och på vår YouTube kanal "Prevas100".

Tina Thörner

Tina Thörner:

”Navigera rätt för att nå världsklass”

Entreprenören och Föreläsaren, Coachen, Motivatören, Inspiratören, Projektledaren, Stress- och friskvårdsterapeuten samt den världsberömda kartläsaren är Produktivitetsdagens moderator och inspirationstalare.

Presentation »PDF

Åke Svensson

Åke Svensson:
”Produktivitetstrender och konkurrenskraft”

Beskrivning: Nordisk industri måste klara den stenhårda konkurrensen på världsmarknaden. Produkterna, produktionen och utvecklingen spelar en avgörande roll och här gäller det att ligga i framkant.

Bakgrund: VD för arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen. Styrelseledamot i Saab AB, Parker Hannifin Corporation, AB Svensk Exportkredit och Vetenskap och Allmänhet, VA. Ledamot av IVA och Högskoleverkets insynsråd. M.Sc.Electrical Engineering, Linköpings universitet. Hedersdoktor vid Tekniska Högskolan i Linköping. Tidigare VD och koncernchef för försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB.

Presentation »PDF

Produktivitetsseminarier:

Lars Åke Brännström

Lars Åke Brännström, SwedPaper AB:

”SwedPaper valde mobil underhållslösning via molnet – och implementerade på rekordtid”

Beskrivning: Framgångsrik implementation av underhållssystem med utgångspunkt i verksamhetsprocesserna och enkelhet i vardagen. SwedPaper utmanar den traditionella IT strategin i svensk processindustri och väljer snabba kostnadseffektiva lösningar utan stora investeringar i infrastruktur och kostnadsdrivande intern IT förvaltning. Snabbt, enkelt och mobilt var SwedPapers framgångsfaktorer.

Bakgrund: Lars Åke Brännström, VD SwedPaper AB.

Film »
Presentation »PDF

Kristian Jansson, Westinghouse AB

Kristian Jansson, Westinghouse AB:
”Förvaltning av MES system med säkerhetskrav”

Beskrivning: För att effektivt jobba med förvaltning och utveckling av MES (Produktionsstödsystem) har Westinghouse infört ITIL ramverk som stöd i processerna. Här beskrivs hur system och processer kombineras till en säker leverans.

Presentation »PDF

Johan Linne

Johan Linné, Orkla Foods Sverige AB:
”Produktionsuppföljning och ständiga förbättringar”

Beskrivning: Hur arbetar Orkla Foods Sverige med att mäta, följa upp och effektivisera sin produktion.

Bakgrund: Johan Linné, Platschef Kumla, Orkla Foods Sverige.

Film (publiceras inom kort) »
Presentation »PDF

Niklas Wass

Niklas Wass, Outokumpu Stainless AB:
”Organisera för flexibilitet”

Beskrivning: ”Behov av ökad kompetens, ökad lageromsättningshastighet, kortare ledtider och en stor investering driver ett antal frågeställningar i en organisation. Förändringar kan inte bara ske i maskinutrustningar, utan måste åtföljas av större förändringar i arbetssätt, kompetens och organisation. Vår väg blev att organisera för ökad flexibilitet, en resa som är påbörjad, men förhoppningsvis inte avslutad.”

Bakgrund: Niklas Wass är General Manager Production på Outokumpu Stainless AB, Quarto Plate Europe i Degerfors, Sverige.

Film »
Presentation »PDF

Hans Erlandsgård

Hans Erlandsgård, GKN:

”Produktionslogistik – ett kraftfullt vapen”

Beskrivning: GKN, som tillverkar vinkel- och slutväxlar för fyrhjulsdrift till bilindustrin, har genomgått stora förändringar i produktionen de senaste 10 till 15 åren. Variantsfloran i produkterna har vidgats i mycket stor utsträckning, samtidigt som volymerna ökat dramatiskt. Detta har ställt mycket höga krav på ordning och reda och en ständig produktivitetsjakt. I denna miljö har GKN på ett systematiskt och målmedvetet sätt jobbat med att införa sitt LEAN-koncept samtidigt som man vidareutvecklat sin miljö för industriell IT.

Bakgrund: Hans, som varit med i denna resa från början som projektledare, kommer att berätta om erfarenheter från detta förändringsarbete.

Film »
Presentation »PDF

Martin Eriksson

Martin Eriksson, MSB:
”Hur säkra är våra samhällsviktiga styrsystem?”

Beskrivning: För att förse samhället med el, vatten, kollektivtransporter och annat viktigt används så kallade industriella informations- och styrsystem. Kraftigt förenklat är det IT-system som kontrollerar fysiska förlopp. Exempel vattenflödet i en damm eller spårväxlarna på centralstationen. De här systemen har utvecklats för att vara robusta och fungera stabilt under rätt förutsättningar. I och med internet och en tendens att göra systemen tillgängliga via publika nätverk är tyvärr inte förutsättningarna för säker drift optimala längre. Den här presentationen ger en inblick i vad industriella informations- och styrsystem är och vilka utmaningarna är när det gäller att skydda dem.

Bakgrund: Martin Eriksson är doktor i datavetenskap och har forskat bland annat inom datorseende, robotik, smarta sensornät och visualisering. Han arbetar nu på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) där han ansvarar för ett nationell program för säkerhet i industriella informations- och styrsystem. Martin har tidigare varit biträdande lektor på KTH och arbetat som forskare och analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Film »
Presentation »PDF

Lars-Göran Rohlén

Lars-Göran Rohlén, Orica Sweden AB:

”Produktivitet i riskfylld miljö”

Beskrivning: Hur Orica Sweden AB hanterar ökade krav på produktivitet och effektivisering i en riskfylld verksamhet.

Bakgrund: Lars-Göran Rohlén, Security and Sr Technicial Specialist, Orica Sweden AB.

Film »
Presentation »PDF

Claes Vallin

Claes Vallin, Tekniska verken i Linköping AB:

”Effektiv miljöuppföljning och myndighetsrapportering inom energibranschen”

Beskrivning: Tekniska verken i Linköping (TvAB) har en vision att tillsammans med sina kunder, bygga världens mest resurseffektiva region. En förutsättning är att ha tillgång till rätt information, i rätt tid. TvAB efterlever och optimerar verksamheten mot ekonomiska styrmedel samt har kontroll och spårbarhet vad gäller miljöutsläpp med hjälp av processintegrerat IT-stöd.

Bakgrund: Claes Vallin, Energistrateg, Processägare uppföljning produktion och miljö, Tekniska verken i Linköping AB.

Film »
Presentation »PDF

Vi tackar våra sponsorer som fanns på plats under dagen:
Wonderware
Infor
ABB

Wonderware/Schneider Electric, Maria Årman Franzén
Good Solutions,
Mikael Persson
INFOR,
Frederic Russo
ABB,
Peter Öhrn

Produktivtetsdagens seminarier filmades av Lee Sandberg, Videoscope Films

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning