dk  no  en  
sv en dk no

Produktivitetsdagen den 17 september 2015!


Nedan kan du ta del av de presentationer som hölls under dagen. Vi filmade även flera av Produktivitetsseminarierna. Filmerna är tillgängliga på vår YouTube kanal "Prevas100" 

Ebba Lindsö

Ebba Lindsö – Key note

Tidigare vd för Svenskt Näringsliv

Ebba Lindsö har en lång erfarenhet från näringsliv, politik och media. Hon är idag rådgivare till två finansiella företag, och styrelseledamot i flera företag och organisationer.

Presentation »PDF


Tomas Gustafson

Tomas Gustafson – moderator

Inspirerande idrottslegend

Tomas Gustafson är Sveriges mest framgångsrike skridskoåkare genom alla tider. Han har tre OS-guld på meritlistan. Bakom framgången låg mycket hård träning ofta med lite annorlunda metoder.

Presentation »PDF

Produktivitetsseminarier:

Fredrik Hultman - Arla Foods

Att standardisera MES och Automation

Fredrik Hultman, Arla Foods

Presentationen fokuserar på erfarenheter och utmaningarna med att standardisera MES och Automations lösningar inom en internationell organisation. Presentationen kommer ta upp Varför? Vad? och När?

Film »

Presentation »PDF

Andreas Rosengren

Industri 4.0 – Politik eller Teknik?

Andreas Rosengren

Industri 4.0 är en term som myntats av tyska myndigheter för att sätta fokus på industriell utvecklilng; men vad är egentligen Industri 4.0 och på vilket sätt påverkar det tyska initiativet svensk industri?

Vad döljer sig bakom buzzwords som:

  • Smart
  • Internet of Things (eller: Industrial Internet of Things)
  • Big data
  • Cloud Computing
  • Cyber Physical Systems

Vilken nytta har svensk industri av Industri 4.0? Hur bör svenska industriföretag förhålla sig till Industri 4.0?

Film »

Presentation »PDF

Christer Karlsson

Big Data and Diagnostics

Christer Karlsson, Specialist in Diagnostics, Siemens Industrial Turbomachinery

Nya möjligheter för använding av Big Data och diagnostik genom nya affärsmodeller för gasturbinservice gör att dessa områden kan komma att spela en ny roll inom Siemens Industrial Turbomachinery AB. Hur ser den förändringen ut? Hur stödjer Big Data och diagnostik olika delar för att leverera konkurrenskraftiga underhållsplaner? Svaren på dessa frågor och framtida utmaningar för Big Data och diagnostik ges från perspektivet eftermarknad för gasturbin.

Film »

Presentation »PDF

Jonas Engdahl

Optimering av värmning – exempel från stålindustrin

Jonas Engdahl, SSAB

Att värma stålämnen inför valsning och bearbetning är en energikrävande process. Förmågan att på ett kostnadseffektivt sätt få stålet rätt värmt är viktig för stålföretagens konkurrenskraft, där kvalitets, produktivitet, miljö och energiaspekter spelar nyckelroller. Vilka är utmaningarna för att optimera värmningen och vilka verktyg bidrar till lösningar?

SSAB har i 30 års tid använt sig av ugnsoptimeringssystemet FOCS som nu levereras av Prevas. En presentation av vad ett ugnsoptimeringssystem innebär kommer gås igenom och vilka vinster som kan uppnås av ett sådant system. En succé historia kommer visas, men också vilka problemområden som är kvar att lösa.

Presentation »PDF

Johan Christenson

Egenutvecklat vs. Standardsystem

Johan Christenson, Managing Director, voestalpine

voestalpine är en Österrikisk stålkoncern med över 500 helägda bolag över hela världen. I koncernen ingår bl a Uddeholms AB som är världsledande på högkvalitativt verktygsstål. Vilka utmaningar finns kring koncernens centrala IT-strategi och de olika bolagens behov av lokala lösningar?

Den här presentationen ger en inblick hur vi tillsammans arbetar med olika IT-system för att Uddeholm ska bli ännu effektivare och behålla sin position på världsmarknaden.

Film »

Presentation »PDF

Rene Hilstrøm

Vendor Management – from Supplier to Trusted Vendor. Maturity Stages model.

Rene Hilstrøm, VENDOR Consulting ApS

Rene Hilstrøm from VENDOR Consulting will demonstrate the strategic tool Trusted Vendor setup. The Trusted Vendor setup is a tool for customers, which they can use for their suppliers it he stratigic work with the suppliers. The Trusted Vendor setup help to improve delivery quality and reduce the impact of risk in projects, especially in projects where you want a high recovery value standards and specifications.

Presentation »PDF

Rene Hilstrøm

Införande av underhållsystem med mobilitet i Oslo

Lars-Erik Berger, Oslo kommune vann- og avløpsetaten

Lars Erik kommer att prata om Oslo kommun VAV (vatten och avlopp), kultur och utmaningar i förändringshantering. Processen fram till idag med införande av InforEAM som underhållssystem. Visa historiska data med QlikView som verktyg. Hur man har byggt upp sitt underhåll strukturellt och hur man använder identifiering via taggar. Viktigheten i att ha mobila användargränssnitt som Prevas Connector. Han belyser också viktigheten i förankrat ägarskap i verksamheten för att lyckas.

Presentation »PDF

Rene Hilstrøm

Att flytta ett mejeri

Tintin Mattsson Dahlhjelm, Senior production Manager, Arla Foods

Berättar om vilken resa vi gjort och gått tillväga för att succesivt flytta Arla Foods totala Keso produktion från Skövde till Falkenberg. Snabba rekryteringar och utbildningar i flera omgångar, brandsläckning och driftstagningar, samtidigt som vi säkrar livsmedelssäkerhet och kvalitet. Hur vi bildat olika arbetsbetsgrupper för att snabbare och effektivare kunna omhänderta restpunkter, förbättringsidéer och akuta problem. Att bygga upp och jobba enligt OEE-bevakade produktionslinjer. Att bygga upp en utvecklande kultur i LEAN struktur där alla medarbetare blir involverade.

Film »

Presentation »PDF

Vi vill tacka våra sponsorer


ABB

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning