dk  no  en  

sv en dk no

Produktivitetsdagen den 22 september 2016


Nedan kan du ta del av de presentationer som hölls under dagen.

Vi filmade även flera av Produktivitetsseminarierna som finns tillgängliga på vår YouTube-kanal.

Bilder finner du här.

Ebba Lindsö

Mot nya utmaningar!

Renata Chlumska, Professionell äventyrare, egen företagare, utbildare och föreläsare, moderator

Renata Chlumska säger sällan nej till nya utmaningar.
Den 5 maj 1999 lyckades hon som första svenska nå toppen av världens högsta berg, Mount Everest, 8850 meter över havet.
En sådan prestation innebär för de flesta höjdpunkten på en framgångsrik klätterkarriär men för Renata blev det snarare en språngbräda mot framtida projekt.
-Vare sig det gäller bergsklättring eller annan idrott, karriären eller fritiden och inte minst inom företagsvärlden så är verktygen för att uppnå målet snarlika, säger Renata. Vikten av motiverade medarbetare, kommunikation, öppenhet, att kunna hantera förändringar, möten med det oväntade och att ha magnetiska mål är bara några av komponenterna till att kunna förverkliga sina idéer.

Det handlar alltså inte om att vara en supermänniska, utan om vilken inställning man har, om att våga satsa och vilja tillräckligt mycket för att nå sina mål och uppfylla sina drömmar, menar Renata.
Det är denna inställning, sina erfarenheter och mycket annat som hon delar med sig av, inte enbart som föreläsare utan även som färdledare och guide.

Presentation

Ebba Lindsö

Lean och ledarskap

Leif Östling, Ordförande, Svenskt Näringsliv - Key Note

Lean produktion hämtades som modell för den tillverkande industrin i Väst från Japan och Toyota i slutet av 80-talet. Efter att ha fungerat som Advisor sedan år 2000 till Toyota Industrial Coporation, största aktieägare i Toyota Motor Company, har jag fått en unik inblick i Toyotas lean production och ledarskapsmodell. Det är något helt annat än vad flertalet konsuler i Väst lär ut.

Lean är inte en teknik, utan ett ledarskap som syftar till aktivt att involvera alla medarbetare i arbetsprocesser för att ta fram produkter, hårdvara liksom mjukvara. Modellen bygger på tre kärnvärden; kunden först, respekt för individen, kvalitet i produkten. Med dessa värden skapas en lärande organisation för ständiga förbättringar. Detta ledarskap är en förutsättning för att det nu så omtalade Factory 4.0, skall kunna fungera.

PresentationPDF

Ebba Lindsö

MES - en viktig komponent av lönsam tillväxt

Christer Hagberg, Moelven Wood AB

Vår strategi är inriktad mot lönsam tillväxt och drivs av ökat kundvärde. Genom att hela tiden förbättra vårt erbjudande mot kunden ökar behovet av att ha kontroll över våra processer. Information, struktur och systemstöd är en nödvändighet. MES blir en nyckel i att förbättra processerna i vår tillverkning.

PresentationPDF

Film

Ebba Lindsö

Industriell Digitalisering

Andreas Rosengren, Specialist inom Automation och Industriell IT

Vad menar vi med Digitalisering i allmänhet och vad särskiljer Industriell Digitalisering? Nya tekniker som innebär nya möjligheter finns redan idag och hur kan man tänka och agera för att dra nytta av detta redan idag. Hela vårt industriella system är fullt av ostrukturerad data och en av utmaningarna är att ta till vara på den och omvandla den till kunskap om den egna verksamheten.

PresentationPDF

Film (uppdateras inom kort)

Ebba Lindsö

Högautomatiserad produktion

Thorbjörn Sjöman GKN Driveline Köping AB

Högautomatiserade processer är en nödvändighet för GKN Driveline i Köping för att behålla produktionen i Sverige. För att lyckas krävs en långsiktig medveten strategi där alla funktioner på företaget är involverade. Vi har under lång tid arbetat med automatiseringar vilket ger oss fortsatta möjligheter att konkurera på den globala fordonsmarknaden.

PresentationPDF

Ebba Lindsö

Digital value through information governance and guided workflows

Joar Torgersen, Project Manager, TESS

TESS is a global company with 2,8 billion NOK revenue in the hydraulic industry.

The TESS Hose Management System is built around Infor EAM system. 10 years of development has resulted in a unique industry technology platform; a game changer in our industry leading to a significant competetive edge. Through digitalization and information governance, the Hose Management System has propelled as a new and critical omnichannel in our company's traditional supply and value chain.

A key to our success is guided workflow through customized user interfaces which is critical for data collaboration with our clients worldwide. At present, TESS has more than 150 global accounts as SaaS subscribers worldwide.

PresentationPDF

Ebba Lindsö

IoT in industry increasing productivity

Susanne Timsjö, Process Industrial IT and Automation (PiiA)

Digitalization has revolutionized our daily life during the last 10 years. We have changed how we listen to music, how we pay our bills, how we shop, how we learn, how we teach and how to order a cab. A digital revolution that started with the launch of iPhone that has followed by rapid development of digital technologies that will not only revolutionize our private life but also our industry. Companies that want to survive need to embrace the new technology and competence to stay competitive in the future. To quote Jack Welch, former CEO of General Electrics “If the rate of change on the outside exceeds the rate of change on the inside, the end is near.”

Susanne Timsjö talks about technologies driving the fourth industrial revolution and gives examples oh how they will impact our industry. You will be inspired by internet of things, augmented reality, digital natives, gamification, all exampels on how these technologies will make a difference in industry.

PresentationPDF

Film

Ebba Lindsö

Varför röra om i grytan och ändra ett bra recept?

Jan-Erik Örtgård, Valmet AB

Det är alltid en utmaning för en ledare att bygga förtroende inom organisationen för förändringar och i en traditionsbunden organisation kan den utmaningen vara stor. Närvaro, kommunikation, delaktighet och visualisering är ledord då vi jobbar med förbättringar och genomför förändringar på Valmets produktionsenhet i Hagfors.

PresentationPDF

Ebba Lindsö
Ebba Lindsö

Processer och stöd vid förbättringsarbete

Andreas Rosengren, Specialist inom Automation och Industriell IT & Bernt Henriksen, CoE Manager Production Improvements, Prevas

I en tid då industrin ställs inför ökade krav på kortare leveranstider, fler produktvarianter, högre kvalitet och ökade volymer till lägre kostnader, ökar behovet av att utmana sina processer och hitta smartare sätt att producera. Prevas har lång erfarenhet av att hjälpa kunder inom tillverkande industri med många olika delar av detta, från flödesoptimering till systemstöd för förbättringsarbete. På Prevas finns ett nätverk av erfarna medarbetare som utvecklat en metodik för att driva förbättringsarbete och under denna session kommer Bernt Henriksen och Andreas Rosengren berätta om hur det kan gå till i den processen.

PresentationPDF

Film

Ebba Lindsö
Ebba Lindsö

Praktikfall: Prevas EAM lösning ger SYVAB lönsamt underhåll.

Stephen Milton, Underhållschef  & Håkan Andersson, Produktionstekniker, SYVAB

Erfarenheter från Himmerfjärdsverket. Smart rondering med mobilitet och RFID.

PresentationPDF

Film


Våra sponsorer

Wonderware

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning