dk  no  en  

sv en dk no
Projektstyrning

Projektstyrning

Prevas har en omfattande uppsättning kunskaper, tjänster och metoder för att understödja och utföra projekt av många olika slag. Inom underhållsområdet kan det vara nya installationer, ombyggnader eller översyner under längre planerade driftstopp i processindustrin. Ett praktiskt sätt att skapa sådana projekt är att märka arbetsorder med prioriteten ”nästa stopp” för ytterligare planering och verkställande.

Infor EAM-sviten kan styra projekt med strukturer på flera nivåer uppbyggda av arbetsorder som kan innehålla beställningar och dokumentation, såväl som andra arbetsorder. Logiska villkor, som vanligen baseras på arbetsorderstatus, kan anges för olika projektnivåer, villkor som sedan styr utförandet av efterföljande projektfaser.

Beställningar kan sammankopplas och en godsmottagning av nödvändigt material utlösa en annan arbetsorder i projektet.

Kostnader ackumuleras i projektstrukturen och budgetar hanteras. Lösningen levereras med en fullständig dubbelriktad integrering med Microsoft Project, som tillåter planering av arbetsorder med ”drag-och-släpp” samt möjligheten att koppla ihop arbetsorder som är beroende av varandra. Under en planeringssession låses arbetsorderna för projektet i EAM-systemet.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning