dk  no  en  

sv en dk no
Säkerhetsarbete och kravefterlevnad

Säkerhetsarbete och kravefterlevnad

Säkerheten går först

Underhållsarbetet måste utformas så att säkerheten för operatörer och tekniker (samt i många branscher även kunder och allmänheten) garanteras. Transportsektorn, kärnkraftverken och processindustrin är några exempel. Aspekter som miljöpåverkan och utsläpp hanteras ofta enligt liknande eller identiska processer. IT-stödet måste erbjuda spårbarhet på transaktionsnivå, och i vissa branscher, t ex hälsovård, även elektronisk signaturer av godkännanden och statusförändringar. En annan viktig funktion med koppling till säkerheten är dokumenthanteringen. Certifikat, godkännanden, arbetstillstånd och LOTO-formulär är exempel på dokument som behöver hanteras i olika versioner och sparas med transaktionshistorik.

Olyckor och tillbud hanteras ofta i separata system, men det är en bra lösning att rapportera tillbud via det webbaserade underhållssystemet. Dessa tillbudsrapporter kopplas sedan till produktionsresurserna, varefter de kan analyseras och följas upp.

Säkert arbete – bästa praxis

När en arbetsorder eller arbetsrekvisition kopplas till en riskklass som kräver ett arbetstillstånd, skapas ett sådant automatiskt. Arbetsorderkategorin kan anges manuellt eller automatiskt från resursens produktnummer eller plats. De nödvändiga aktiviteterna läggs till i arbetsordern. Dessa aktiviteter utförs och rapporteras tillbaka, varefter samtliga arbetsorder som varit kopplade till tillståndet frisläpps. När alla arbetsorder har rapporterats som utförda ändras arbetstillståndets status igen och upplåsningsaktiviteterna startas. Flödet kompletteras vanligen med undertecknade dokument som läses in och laddats upp till tillståndet eller med en elektronisk underskrift från systemet.

Krav på efterlevnad

EAM-systemet ställs in för ett arbetsflöde som uppfyller kraven i gällande regelverk. Det kan omfatta inspektioner eller provtagning för analys eller förnyelse av certifikat enligt bestämda regler. Arbetsflödet och dokumenthanteringen, tillsammans med den kompletta spårbarheten i EAM-systemet, uppfyller samtliga efterlevnadskrav i alla branscher.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning