dk  no  en  
sv en dk no
Strategiska nyckeltal KPI, för hela företagets verskamhet

Strategiska nyckeltal KPI, för hela företagets verksamhet

Strategiska nyckeltal i realtid (KPI, Key Performance Indicators) hjälper företag att mäta sina löpande framsteg i riktning mot de övergripande verksamhetsmålen.

Genom att synliggöra nyckeltalen för verksamheten skapar man ett ökat engagemang för dem och därmed grunden för ett förbättringsarbete. Detta i sin tur kan leda till förbättringar såsom:

  • Ökad avkastning
  • Ökad utnyttjandegrad
  • Minskade kostnader
  • Förbättrad kvalitet

Strategiska nyckeltal ingår ofta i företagets styrmodeller, till exempel balanserade styrkort och TPM, eller i lokala effektivitetsmått såsom TAK/OEE. I en EMI-lösning aggregeras dessa upp på företags- eller koncernnivå.

Prevas har levererat denna typ av lösningar till kunder inom flera branscher sedan slutet av 1980-talet.

Produkter inom strategiska nyckeltal KPI

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning