dk  no  en  

sv en dk no
Tillståndsbaserat och prediktivt underhåll

Tillståndsbaserat och prediktivt underhåll

Målet är att initiera det förebyggande arbetet på grundval av resursernas aktuella eller förutsedda tillstånd. Det här är en grundprincip för att minimera kostsamt och onödigt förebyggande underhåll och risken för produktionsbortfall. Informationen om resursernas tillstånd samlas via integration med sensorer eller datainsamlingssystem, via inspektionsarbetsorder eller via information som rapporteras tillbaka från arbetsorder. Schemalagda förebyggande arbetsorder kan konfigureras dynamiskt för att förlänga tiden mellan inspektioner och arbetsinsatser beroende på det tillstånd som återrapporteras.

I ett modernt underhållssystem kan trenden för ett tillstånd förlängas programvarumässigt och det förutsedda åtgärdsdatumet beräknas. Funktionen är användbar när det förebyggande arbetet är planerat till ett stopp och framtida arbetsorder ska utföras innan de utfärdas, för att maximera effektiviteten i arbetsorderhanteringen.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning