dk  no  en  

sv en dk no
Tillverkningsstöd och börvärdeshantering

Tillverkningsstöd och börvärdeshantering

Modulen MES Operations i produktionsprocessen omvandlar ert produktionsschema till operativa kommandon och inkluderar exempelvis följande funktioner:

 • Produktionsplaner hämtas och verkställs.
 • Produktionsarbetsorder skickas lokalt till linjer och maskiner utifrån tillgänglig kapacitet.
 • Börvärden laddas ned till relevant utrustning och bearbetningsaktiviteterna samordnas.
 • Produkter i arbete samt lager spåras och analyseras.
 • Hantering av en central databas för samtliga bearbetningsaktiviteter, t ex innehållande recept, materiallistor och kvalitetsspecifikationer.

Modulen erbjuder stöd inom områden som

 • Hantering av fel och fördröjningar vid produktbyten
 • Hantering av produktkvalitetsvariationer
 • Skillnader i produktionstakt eller produktkvalitet mellan jämförbara utrustning

Nyckelvärden

 • Materiallistor
 • Recepthantering
 • Central data
 • Nedladdning av börvärden
 • Insamling av uppmätta värden
 • Tillverkningsinstruktioner

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning