dk  no  en  

sv en dk no
Användbarhet, Usability lösningar

Användbarhet, Usability lösningar

Vid produktutveckling måste största vikt läggas på vad produkten är avsedd att användas till. Som produktägare står du inför utmaningen att kombinera djup teknisk förståelse med kunskap om hur man utvecklar produkter som ska vara attraktiva för användarna, fungerar effektivt och hjälpa användaren med de avsedda uppgifterna.

Vi på Prevas kombinerar djupgående tekniskt kunnande med erfarenhet av hur man arbetar effektivt för att åstadkomma en produkt som uppskattas av användaren. Vi förstår utmaningen i att inte bara studera arbetsflödet och det grafiska användargränssnittet för en enhet, utan också på de mekaniska aspekterna – vilken form en teknisk enhet ska ha för att användaren ska ha nytta av den.

En viktig del av utvecklingsprocessen är att snabbt få fram prototyper, som kan vara allt från pappersprototyper eller polymermodeller till SLA-prototyper som ser ut och känns som den färdiga slutprodukten. Dessa prototyper används för att få återkoppling från användare och ge en djupare förståelse för hur produkten kommer att användas i verkliga situationer. Genom att inhämta återkoppling på ett tidigt stadium kan vi fokusera utvecklingsarbetet på att åstadkomma effektivt utnyttjande, enkel användning och reducera potentiella felorsaker – allt för att skapa nöjda kunder och användare.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning