dk  no  en  

sv en dk no
Batteri- och energistyrning

Batteri- och energistyrning

En modern produkt måste vara energieffektiv. Och det gäller hela skaran från små handhållna enheter med låg energiförsörjning, såsom solpaneler och batterier, till stora energikonsumenter som fordon. Detta påverkar självklart produktutvecklingen i avseende att hitta exempelvis effektiva energilösningar, låg vilolägesförbrukning och en noggrann hantering av batteriförpackningar.

Mångfalden av utförda projekt på Prevas innebär att vi har deltagit i utvecklingen av både hantering av energikälla och effektiv användning av tillgänglig energi. Till exempel; ett batteripack i en bil behöver specialbehandling och exklusiva algoritmer för att man ska kunna dra utnyttja av den fulla kapaciteten av energiresursen men även för att ta hand om batteriernas aktiva livscykel på bästa sätt. Prevas har också utvecklat mycket effektiva handhållna enheter som fungerar  länge innan de behöver laddas om. Det finns också ett antal krav som rör slutprodukternas strömcykler och effektivitet, som måste behandlas under utvecklingsfasen.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning