dk  no  en  

sv en dk no
Big data och uppkopplade enheter

Big Data och uppkopplade enheter

Den moderna industriella revolutionen stavas "IT" och trots att det redan finns många fler anslutna maskiner som kommunicerar direkt med varandra, är det fortfarande människors förmåga att anta den tekniken och använda den på ett produktivt sätt som är utmaningen.

Big Data – kunskap är makt

Behovet av att kunna ta snabba beslut växer samtidigt som beslutsunderlagen blir större och mer komplexa. Allt ifrån intern data till hur omvärden påverkar verksamheten. Snabb bearbetning av information och att selektera relevant data blir allt viktigare för att klara konkurrensen. Tekniken har funnits en tid och vi ser en successiv mognad hos våra kunder. För många är dock begrepp som Big Data och Internet of Things fortfarande diffusa. Industrin måste bli lika bra på att nyttja information som den nya tidens framgångsrika företag såsom Google och Facebook!

När industrier inför nya tekniska plattformar, är mobilitet en ny och viktig funktionalitet som märkbart påverkar människors sätt att arbeta. Det ger våra kunder möjligheter att bli mer produktiva, utveckla nya affärsmodeller och öka sin lönsamhet.

Prevas hjälper kunder att utveckla konkurrensfördelar med Internet of Things teknik. Vi utgår från den idéskapande fasen, med fokus på kundupplevelse och kundnytta, till förverkligande genom utveckling av produkter och produktion och framtagning av själva appen.  

Vi hjälper dig med

  • Förstudier
  • Program och projektledning
  • Analys och re-design
  • Kundupplevelser

Kontakt

Björn Andersson

Björn Andersson

Senior Vice President, Product Development Solutions

Tel

+46 21 360 19 33

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning