language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Bolagsstyrning

Prevas är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Västerås. Under 2017 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Indien. Prevasaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Till grund för styrningen av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen och Stockholmsbörsens regelverk. Svensk kod för bolagsstyrning (koden), ingår som en del i regelverket för NASDAQ OMX Stockholm, vilket Prevas har förbundit sig att följa. Prevas har tillämpat koden sedan 2008. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revisorer i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554).

Bolagsstyrningsrapporten 2017PDF
Bolagsstyrningsrapporten 2016PDF
Bolagsstyrningsrapporten 2015PDF
Bolagsstyrningsrapporten 2014PDF
Bolagsstyrningsrapporten 2013PDF
Bolagsstyrningsrapporten 2012PDF
Bolagsstyrningsrapporten 2011PDF
Bolagsstyrningsrapporten 2010PDF

Referenser

 • Pilloxa AB

  Smart stöd vid livslång medicinering 

 • ILIAS Solutions

  ILIAS Solutions lyfter fordonsunderhåll till nästa nivå 

 • Brüel & Kjær Vibro

  Affärer baserade på partnerskap 

 • Göteborgs Spårvägar

  Göteborgs Spårvägar digitaliserar sitt underhållsarbete