dk  no  en  

sv en dk no

Centers of Excellence

Fungerar som nav för design och utveckling av avancerade produkter.


Vi tror att kundnytta enbart kan uppnås genom djup förståelse av kundens verksamhet. Prevas kunder är spridda över hela världen. För att hjälpa dem att konkurrera på en global marknad har vi byggt upp ett antal Centers of Excellence. Där erbjuder vi specialistprojektteam med specifik domänexpertis och tekniska plattformar för lönsamma och nyckelfärdiga lösningar.

Våra Center of Excellence-team är specialiserade och alla har en lång historia med framgångsrika projekt inom sitt eget område bakom sig. Detta säkerställer en hög nivå av återanvändning när det gäller kompetens och plattformar och därmed också mer konkurrenskraftiga lösningar.

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning