dk  no  en  

sv en dk no
Effektivitetsmätning, TAK/OEE

Effektivitetsmätning, TAK/OEE

Effektivitetsmätningar som verktyg för att hitta outnyttjad potential i produktionen är en avgörande konkurrensfaktor för våra kunder idag. OEE (Overall Equipment Effectiveness) är ett vedertaget nyckeltal som används vid effektivitetsmätning. På svenska används begreppet TAK synonymt med OEE.

Mätning kan göras på en enskild maskin, en produktionscell, en produktionslinje eller en hel anläggning. I ett typiskt OEE-system samlas t.ex. stopptider, stopporsaker, kassationer, kassationsorsaker och hastighetsförluster in för vidare analys.

Prevas erbjuder ett brett utbud av tjänster inom effektivitetsmätning, från utvärdering av effektiviteten i en befintlig process till kartläggning av tekniska förutsättningar för mätning, inköp och implementering av system samt stöd för att komma igång med ett förbättringsarbete.

Prevas har levererat OEE-system till kunder inom ett antal olika branscher, och vi ser idag OEE som ett naturligt första steg i våra kunders väg mot ett fullskaligt MES-system.

Prestanda och TAK/OEE erbjuder stöd

inom områden som

  • För många oplanerade driftstopp
  • Lågt resursutnyttjande
  • Okänt resursutnyttjande
  • Utrangering

Nyckelvärden

  • Manuell och/eller automatisk registrering och klassificering av driftstopp
  • Registrering av utrangeringar
  • Beräkning av TAK/OEE och andra strategiska nyckeltal
  • Sambanden mellan utrustningens effektivitet och produktionsvolym/produktkvalité
  • Omfattande rapportering

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning