dk  no  en  
sv en dk no
Android, Linux, Windows Embedded

Tror du att du vet vad en ASIC är?

Elektronikforum 

Det här är ett elektronikforum i Linköping, riktat i första hand till yrkesverksamma elektronikingenjörer.
En plats att träffas, ta en fika, diskutera elektronik och lyssna på intressanta föredrag.

  • Varje träff kommer ha ett tema och inledas med ett kort föredrag. Därefter följer fika, frågor och mingel.
  • Varje träffs arrangör bestämmer temat, ordnar föreläsare och står för lokal och fika.

Träff 4

Träff #4 i Elektronikforum inleds med ett föredrag av Thomas Adolfsson från Nationellt Forensiskt Centrum (NFC). Föredragets titel är "Kriminell elektronik". Thomas Adolfsson har arbetat som konsult inom elektronikutveckling, främst FPGA-utveckling, sedan 1998, men arbetar sedan 2014 på NFC.

- Alla kreativa ingenjörer jobbar tyvärr inte på rätt sida om lagen och genom internethandeln finns också en mängd produkter tillgängliga som kan underlätta att begå brott eller försvåra upptäckt. Det mesta av den elektronik som beslagtas i samband med brottsutredningar undersöks på NFC (tidigare SKL). Elektronikforumets föredrag ger denna gång en inblick i arbetet och det visas en del exempel på s.k. kriminell elektronik, berättar Thomas Adolfsson.

Efter föredrag och frågor så fortsätter vi med fika, mingel och fortsatta diskussioner på samma sätt som tidigare gånger.

Datum: Torsdag den 5 november  
Tid: start kl 18.00 (till ca 19.30)
Plats: creActive, Mjärdevi

Antalet platser är begränsade till 30.

Sista anmälningsdag 3 november. Anmäl dig via formuläret nedan. 
Har du några frågor, kontakta Joacim Frisk på Prevas, e-mail.
Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning