dk  no  en  

sv en dk no
Energi

Energi

Energibranschens största utmaning idag är att förse en ständigt växande befolkning med el och värme, och samtidigt minska miljöpåverkan. Det finns ett konstant behov av att optimera energiproduktionen samtidigt som det finns ett behov av att utveckla nya, innovativa metoder för att producera och distribuera energi. Under de senaste åren har nya produkter utvecklats för att kunna producera energi från sol, vind och havsvågor. Exempel på nyckelvärden är optimerad elförbrukning, förnybara energikällor och avfallsoptimering.

Prevas är aktiva inom många områden av energiproduktion, energihantering och energioptimering.

Våra tjänster inom energiområdet inkluderar projektledning, utveckling av styr-, mät- och kommunikationsenheter samt diagnostik. För att våra kunder exempelvis ska kunna garantera säker, effektiv och ekonomisk drift av industriella turbiner, tillhandahåller vi verktyg för snabb datainsamling och diagnossystem. Dessutom har Prevas specialistkunskaper inom batteriteknik. Ett exempel på detta är utveckling av smarta batterier, som är en viktig komponent för energioptimering.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning