dk  no  en  

sv en dk no
Projektleveranser Prevas

Finansiella tjänster

Finansiering kan potentiellt erbjudas för projekt som annars inte hade varit utförbara, till följd av bristande likviditet. Prevas erbjuder finansieringsalternativ för maskinvara, programvara och tjänster.

Den gemensamma nämnaren är att kunden mottar en leverans från Prevas av maskinvara och/eller programvara, vilken sedan kan ingå under ett leasingkontrakt. Normal löptid är 2–5 år, med leveranser under en avtalad projektperiod. Betalningar och kostnader sprids därmed ut över tid för att passa bättre samman med framtida betalningar och intäkter och det långsiktiga värde som projektet tillför företaget.

Därmed går Prevas ett steg längre för att möjliggöra och implementera sina kunders utvecklingsplaner.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning