dk  no  en  

sv en dk no
Focs, Optimering av värmningsugnar Prevas

FOCS, system för styrning och optimering av ugnar

Idag värms 90 % av allt stål som produceras i Skandinavien i ugnar som styrs av FOCS.

Produktfamiljen FOCS omfattar automatiska styrsystem som är marknadsledande inom ugnsstyrning.
 
Idag värms 90 % av allt stål som produceras i Skandinavien i ugnar som styrs av FOCS. Energibesparingarna ligger vanligtvis på 5-20 %. Förutom att minska energiförbrukningen ökar systemet dessutom produktionskapaciteten genom intelligent hastighetsstyrning av ugnen och de kringliggande processerna. Produktivitetsökningar på uppemot 28 % har noterats.
 
Hur gör vi det? Genom att beräkna materialtemperaturerna i ugnen i realtid för varje slab/billet/bloom. Eftersom vi känner till materialtemperaturen både på ytan och inuti styrs ugnens uppvärmning och hastighet av FOCS för att uppnå mycket exakta dragningstemperaturer med en minimal energiförbrukning. Varje slab, billet eller bloom får sin egen måluppvärmningsprofil beroende på dimension, materialtyp och kvalitetsaspekter. Beroende på hur produktionen ser ut i de kringliggande processerna anpassar FOCS hastigheten och uppvärmningen så att material levereras från ugnen med korrekt temperatur vid rätt tidpunkt för ytterligare bearbetning.
 
Såväl batchugnar och kontinuerliga ugnar som glödgningsugnar kan styras av FOCS. Eftersom FOCS är ett level2-system behövs oftast inga ändringar av de grundläggande ugnsstyrnings- och säkerhetssystemen vid en installation.

Prevas FOCS, broschyrPDF.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning