language arrow_drop_down
DK NO EN
share

VÅRA GRUNDVÄRDEN DEFINIERAR OSS

Vi kallar vår företagskultur Prevas United

”There is no I in team” brukar det heta. Man säger också att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Vi må vara en högteknologisk arbetsplats, men det är medarbetarna som driver oss framåt. Därför har vi en företagskultur som bygger på gemenskap och öppenhet. Vi delar med oss av våra kunskaper och stöttar varandra. Det är grunden för den starka sammanhållning som vi är så stolta över. Att vara ett starkt lag tror vi också ger de bästa förutsättningarna för att utveckla vår individuella potential. Därför finns det ett ’I’ i United!.

För att beskriva vår företagskultur har Prevas ledning, tillsammans med hundratals medarbetare, tagit fram fyra grundvärden som ska genomsyra all verksamhet inom företaget. Vi ser dem som pusselbitar som behöver passa ihop för att kontakten med våra kunder, våra olika projekt och våra medarbetares utveckling ska fungera. Det är inte alltid vi tolkar orden på samma sätt eller sätter ihop pusselbitarna likadant, men huvuddragen är desamma och viktiga för att förstå vad Prevas är och strävar efter att bli. För att uppnå den bästa möjliga samsynen på våra grundvärdeord har vi även tagit fram ett spel som tas fram vid olika
tillfällen.

Vill du vara med på vår resa? Sök våra lediga jobb eller kontakta oss och vi berättar mer!

Team Spirit
Prevas medarbetare visar omtanke om varandra och delar självklart med sig av sin kompetens och erfarenheter. Genom detta kan alla enklare kombinera arbete med fritid och familjeliv, men framförallt gör det arbetet roligare.

Accountability
Prevas projektgenomförande håller världsklass. Vi tar fullt ansvar för våra projekt, arbetsuppgifter och vår egen kompetensutveckling.

Open Minded
Prevas utvecklar innovativa lösningar och uppmuntrar kreativiteten. Nyfikenhet på ny teknik och nya lösningar ingår i vår vardag. De som vill anlita Prevas ska uppleva oss som lyhörda och okomplicerade att jobba med.

Business Driven
Med god kunskap om uppdragsgivarens verksamhet, stor entreprenörsanda, högsta servicenivå och engagemang skapar Prevas kostnadseffektiva och lönsamma lösningar.