dk  no  en  
sv en dk no
Industrialisering

Industrialisering

Ett inte helt ovanligt scenario inom produktutvecklingsprojekt är att huvudfokus har legat på att utveckla en prototyp för att verifiera produktkonceptet. När det därefter kommer till att få ut produkten på marknaden uppstår andra problem. Det kan vara svårt och dyrt att tillverka produkten eftersom designen inte är industrialiserad. Eller så kanske den saknar testbara egenskaper, vilket resulterar i komplicerade tester eller kvalitetsproblem. Om de legala kraven inte tagits med i beräkningen under utvecklingsfasen kan det vara komplicerat att få produkten att uppfylla kraven för CE-märkning och andra direktiv, regleringar och standarder som är tillämpbara på produkten. Slutresultatet blir att marknadsmål som produktens pris och leveranstid inte uppfylls och att lönsamheten urholkas.

Prevas kan ge vägledning genom hela produktutvecklingsprojektet och säkerställa att tillverknings- och marknadskraven implementeras löpande.

  • Vi har stor erfarenhet av DfX Design for Manufacturing, Design for Testability osv, och vi har samarbetat med många olika tillverkande underleverantörer.
  • Vi kan leverera testsystem för validering och tillverkningstester.
  • Vi har kompetens inom robust design för att uppfylla tuffa miljökrav och höga krav på tillförlitlighet.
  • Vi har ingående kunskaper om lagar och krav för de stora marknaderna, är alltid uppdaterade om förändringar för att kunna vara proaktiva, och vi vet hur vi ska skapa en konstruktion som uppfyller gällande lagkrav.
  • Vi har välutrustade labb för exempelvis EMC-testning.

Kontakt

Maria Månsson

Maria Månsson

Director, innovation and research

Tel

+46 8 644 36 07

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning