dk  no  en  

sv en dk no
Konsulttjänster Prevas

Konsulttjänster

Stärk din FoU-kapacitet och förbättra innovationstakten.

Många marknadsledande företag följer den framgångsrika strategin att engagera tekniska konsulter. Skälet till att göra detta kan vara att man vill anpassa sig till tillfälliga toppar av arbetsbelastning, eller att man vill ha experthjälp inom ett visst teknikområde som inte tillhör kärnområdena för företagets FoU-avdelning. Krav på kortare utvecklingscykler och utnyttjande av nya tekniker gör det svårt för både stora och små organisationer att göra allting själva, med bara sina egna anställda. Vissa viktiga kompetenser behövs bara under en del av en affärscykel. Därför är det klokt att engagera en konsult med den rätta kompetensen och samtidigt dra fördel av en mer flexibel kostnadsstruktur.

Prevas erbjuder teknisk expertis, i kombination med goda kunskaper om industrins domänkrav som våra kunder måste uppfylla. Vi strävar alltid efter att upprätta långsiktiga relationer med våra kunder. Det gör att vi kan erbjuda kunderna målinriktad rekrytering för kortsiktiga och långsiktiga behov, liksom tekniska konsulter med expertis inom specifika områden.

Specialistteam – anpassade till kundens projektbehov

Vi erbjuder våra kunder ett komplett projektteam eller enskilda specialister, som kan arbeta på plats vid kundens anläggning eller vid Prevas kontor. Ditt projektteam kan utformas för att säkerställa att du får den rätta mixen av specialister.

Vi har experter tillgängliga inom nedanstående kompetensområden:

För flera av våra expertområden erbjuder vi standardiserade och anpassade utbildningar.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning