dk  no  en  

sv en dk no
Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring

Att mäta och registrera produktkvaliteten är viktigt för många intressenter och kan vara en avgörande faktor när ett företag ska tillverka och sälja produkter. Vare sig det är kund- och myndighetskrav, säkerhet, miljöinitiativ eller en strävan efter ökade marginaler som ligger bakom de här kraven, är kvalitetskontroll en grundläggande komponent i MES och avgörande för effektiv tillverkning.

Prevas MES-lösningar stöder kvalitetskontroll integrerat i processtyrningen eller genom provtagning för analys vid linjen eller i labb genom att verkställa provtagningsplaner som antingen definieras internt eller integreras med centrala data i andra system. Prevas MES integreras med instrumentation och verktyg, både i och i anslutning till produktionslinjen, och erbjuder arbetsflödeskapabla formulär för manuell datainmatning. Beroende på kraven och systemets uppbyggnad kan Prevas antingen erbjuda egna hanteringssystem för laboratoriedata (LIMS) eller integrera med andra LIMS för provtagning och återrapportering av labbresultat för den elektroniska produktdokumentationen.

Prevas ser kvalitetsstyrning och arbetsflödeshantering för verkstadsindustrin som en mycket bra kombination. Genom att digitalisera, styra och registrera aktiviteter relaterade till både kvalitetskontroll och kvalitetssäkring kan Prevas MES stödja fullständigt papperslös produktdokumentation och erbjuda komplett spårbarhet i samband med provtagningar och frisläppning av producerat gods.

Kvalitetsstyrning erbjuder stöd inom områden som

  • Hantering av frisläppningsprocesser
  • Hantering av produktcertifikat
  • Hantering av kund- och myndighetskrav
  • Hantering av produktdokumentation

Nyckelvärden

  • Snabbare lansering av nya produkter
  • Nöjdare kunder
  • Förenklad efterlevnad av kund- och myndighetskrav
  • Förbättringar i produktivitet och arbetsmiljö

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning