dk  no  en  

sv en dk no
Linux med lång livslängd

Linux med lång livslängd

OE-lite Linux – sänkta kostnader för applikationsutveckling och underhåll.

Inom inbyggd industriell användning finns det en konstant efterfrågan på stabilitet och reproducerbarhet inom programvaruutveckling, och samtidigt ofta ett starkt behov av stabilitet. För att kunna erbjuda detta för produkter baserade på industriell Linux, är Prevas ett av de företag som bidrar till och stöttar gemensamhetsprojektet OE-lite Linux.

OE-lite Linux är ett integrationsverktyg för industriklassade Linux-BSP-paket (Board Support Packages), som uppkom utifrån ett behov av stabilitet och långvarigt underhåll av skräddarsytt Linux. Sedan starten 2008/2009 har OE-lite Linux använts för integration och underhåll av Linux-BSP för många olika lösningar, från informationssystem för tåg till medicinteknisk utrustning, och har varit till stor nytta för många kunder.  

Huvudtanken är att få ett stabilt skräddarsytt Linux för 10 år eller mer för kundspecifik maskinvara, oavsett om maskinvaran förändras under produktens livstid (t.ex. olika maskinvaruversioner eller processorer). Med OE-lite Linux kan Prevas kunder behålla samma Linux API, kärnversion etc. i en viss BSP-version, även när det körs på olika typer av maskinvara. Den här lösningen sänker effektivt kostnaderna för applikationsutveckling och underhåll. Plötsligt blir det skräddarsydda Linux API:et den verkliga plattformen för applikationsutveckling och inte själva maskinvaran, vilket gör att applikationsutvecklarna kan fokusera på att lägga till funktioner istället för att arbeta med maskinvarusupport på låg nivå.  

Det OE-lite Linux BSP-paket som Prevas tar fram rymmer allt från små uCLinux med CPU utan MMU-enhet till flerkärniga x86 eller ARM-baserade kretskort med lite eller mycket tillgängligt minne och med eller utan display och pekfunktion.

Kontakt

Mads Dore Hansen

Mads Doré Hansen

Product Manager

Tel

+45 40 19 65 66

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

E-post

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning