dk  no  en  
sv en dk no

Branscher och kunder

IT blir allt mer en ofrånkomligt viktig faktor inom både företagsverksamhet och samhälle. Smarta mobiler, läsplattor, Smart-TV mm är numera dagliga verktyg som människor använder både i hemmet och på arbetet. Företag ställs inför helt nya marknadskrav.

Intelligens och kommunikationsmöjlighet är ett måste i både produkter och processer för att upprätthålla konkurrenskraften på den snabbt föränderliga marknaden. Den i Skandinavien fortgående låga utexamineringstakten av ingenjörer, i kombination med växande pensionsavgångar, är en flaskhals för både Prevas och kunder. Behovet av IT-kompetens fortsätter att växa. Prevas fortsatta förmåga att attrahera kompetenta medarbetare och hitta nya affärs- och leveransmodeller, i form av exempelvis effektiv projektmetodik och smart-shoring från Indien, är nyckelkomponenter i framgångskonceptet.

Prevas affärer är spridda mellan många olika kunder och branscher. De största kunderna har under senaste året köpt mer och står nu för mer än en tredjedel av Prevas omsättning. Samtidigt har många nya mindre kunder tillkommit.

EXEMPEL PÅ KUNDER

Energi: ABB, E.ON, Forsmarks kraftgrupp, Fortum, Siemens, Vestas och Westinghouse Electric.

Life Sience: AstraZeneca, Alere Technologies, DAKO, Gambro, GE Healthcare, Maquet Critical Care och Nobel Biocare.

Fordon: Bombardier Transportation, GKN Driveline, Scania, Stoneridge Electronics och Volvo.

Försvar: BAE Systems, Bofors, GKN Aerospace, Kongsberg och SAAB Aerosystems.

Stål och Mineral:  Outokumpu, Ovako, Rautaruukki, Sandvik och SSAB.

Telekom: Ericsson och Intel Mobile Communications.

Verkstadsindustri: ABB, Atlas Copco, Orica Mining Services och Sandvik.

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning