dk  no  en  
sv en dk no

Mikon OEE, Overall Equipment Efficiency

Hitta flaskhalsarna

En produktionslinje är ett komplext system. Vet du vilka faktorer som ger dig den kortaste vägen till ökad lönsamhet? Mikon OEE ger svaren.

Helhetsbilden

Det finns tre faktorer som är avgörande för den generella prestandan, oavsett om det gäller en enskild komponent eller en komplett produktionsanläggning:

  • Tillgänglighet
  • Produktivitet 
  • Kvalitet

OEE (Overall Equipment Efficiency) ger dig ett användbart mättal baserat på dessa tre faktorer, som sedan används i analyser och benchmarktester. På så sätt ger Mikon OEE dig en helhetsbild.

Optimal produktion

OEE identifierar områden där det finns mest att hämta vilket gör arbetet målinriktat och effektivt. OEE visar vilken kvalitet, pålitlighet och maskinutrustning som faktiskt påverkar resultatet.

Mikon OEE hjälper dig att utnyttja existerande utrustning på ett optimalt sätt, så att du undviker onödiga investeringar.

Kontakt

För mer information om Prevas produkt Mikon OEE,
kontakta oss.
Mikon OEE

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning