language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Pressmeddelanden


 • Valberedningen i Prevas.

  I enlighet med valberedningens instruktioner skall valberedningen bestå av de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av september respektive år. I det fall aktieägare tidigare än tre månader...
  Läs mer


 • Prevas genomför förvärven av Evotech samt resterande minoriteter i Tritech Technology och Deva Mecaneyes.

  Den 21 oktober 2020 meddelade Prevas AB (”Prevas”) att det ingått avtal om förvärv av Evotech samt resterande minoritetsaktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen Tritech Technology och Deva Mecane...
  Läs mer


 • Prevas offentliggör prospekt.

  Extra bolagsstämma i Prevas AB (”Prevas” eller ”Bolaget”) har den 24 november 2020 beslutat om apportemissioner. Detta i syfte att erlägga en del av köpeskillingen avseende förvärven av samtliga aktie...
  Läs mer


 • Rekordsnabb produktutveckling som kan rädda liv.

  På bara fyra månader har danska Sentispec, i samarbete med Prevas, utvecklat världens första helautomatiska feberskanner, ViraHawk. Den kan mäta förbipasserandes temperatur och identifiera eventuella ...
  Läs mer


 • Information från Prevas extra bolagsstämma.

  Prevas AB:s extra bolagsstämma ägde rum tisdagen den 24 november 2020 i Hörsalen, Kopparlunden, i Västerås. Stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen lagt fram såsom framgår av t...
  Läs mer


 • Förändringar i Prevas styrelse.

  Prevas önskar Sven Ivar Mørch lycka till i framtiden.Sven Ivar har meddelat styrelsen i Prevas AB att han önskar lämna sitt uppdrag som styrelseledamot omgående då han går in i en operativ roll som VD...
  Läs mer


 • Valberedningen i Prevas.

  I enlighet med valberedningens instruktioner som beslutades på årsstämman 14 maj 2020 skall valberedningen bestå av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per utgången av september 20...
  Läs mer


 • Prevas kallar till extra bolagsstämma för att besluta om apportemissioner.

  Läs mer


 • Prevas delårsrapport januari – september 2020.

  Stabilitet och ökad vinst.
  Läs mer


 • Prevas ingår avtal om förvärv av Evotech samt resterande minoriteter i Tritech Technology och Deva Mecaneyes.

  Prevas har idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i konsultbolagsgruppen Evotech och resterande minoritetsaktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen Tritech Technology och Deva Mecaneyes. ...
  Läs mer