language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Pressmeddelanden

 • 2020-07-15

  Prevas delårsrapport januari – juni 2020.

  Tilltro till framtiden, trots en orolig omvärld.
  Läs mer

 • 2020-05-14

  Information från Prevas årsstämma 2020.

  Prevas AB:s årsstämma ägde rum torsdag den 14 maj på Expectrum, Kopparbergsvägen 10, i Västerås. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram såsom f...
  Läs mer

 • 2020-04-29

  Prevas delårsrapport januari – mars 2020.

  Nytt resultatrekord, trots orolig omvärld.
  Läs mer

 • 2020-04-21

  Rättelse: Felaktig MAR-etikett i tidigare pressmeddelande "Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019".

  Läs mer

 • 2020-04-21

  Prevas publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019.

  Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsår 2019 finns från och med idag publicerad på företagets webbplats prevas.se.
  Läs mer

 • 2020-04-16

  Förslag till nya medlemmar i styrelsen för Prevas AB.

  Prevas valberedning föreslår att Ebba Fåhreaus, VD för SmiLe Incubator Lund, samt Sven Ivar Mørch, senast vice CEO i Acando, väljs in som nya medlemmar i styrelsen för Prevas AB.
  Läs mer

 • 2020-04-09

  Kallelse till årsstämma i Prevas AB (publ).

  Aktieägarna i Prevas AB (publ), org.nr 556252-1384, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020, kl.18.00 i Expectrum i Västerås, Kopparbergsvägen 10.  
  Läs mer

 • 2020-04-07

  Prevas styrelse drar tillbaka utdelningsförslaget inför årsstämman 2020.

  Mot bakgrund av utvecklingen av Covid-19-utbrottet råder ett osäkert och svårbedömt marknadsläge. Styrelsen i Prevas AB har därför beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade utdelningsförsla...
  Läs mer

 • 2020-04-02

  Produktutveckling för medicintekniska produkter,
  Prevas utökar sin certifiering inom standarden ISO 13485.

  Nu är även Prevas kontor i Uppsala certifierade enligt ISO 13485. En tydlig bekräftelse på att vi levererar utvecklingstjänster helt i enlighet med de höga kvalitetskrav som ställs på medicintekniska ...
  Läs mer

 • 2020-02-12

  Bokslutskommuniké 2019

  Nytt resultatrekord.
  Läs mer