dk  no  en  

sv en dk no
OE-lite Linux - underhåll

OE-lite Linux – långsiktigt underhåll

Ett ekonomiskt och tekniskt klokt val.

För att underlätta underhåll och få fram ett fast pris för plattformsunderhåll har Prevas standardiserat underhålls- och testprocesserna med stöd av alla de plattformar som Prevas hanterar.

Detta möjliggör ett långsiktigt underhåll av kundanpassade inbyggda Linux-plattformar till ett fast pris med fördelar som:

  • Fullständigt uppdaterad programvaruplattform var sjätte eller tolfte månad för produkter med 1-25 års livslängd.
  • Fullt testade leveranser
  • Felavhjälpning
  • Back-end programutvecklarsupport

Långsiktigt underhåll av programvaruplattformar ger en rad fördelar som en låst plattform inte kan uppbåda såsom:

  • Uppdaterade säkerhetsfunktioner
  • Lägre kostnader genom tillägg av nya funktioner
  • Minskade kostnader för felavhjälpning
  • Bättre källkodskvalitet

För de flesta kunder som väljer att själva sköta underhållet av en inbyggd Linux BSP-lösning blir resultatet dyrt och ofta problematiskt eftersom det tar tid att hänga med i Linux-miljön och testa alla nya versioner av källkoden. Personal med kunskaper om inbyggda Linux-plattformar kan även sluta på företaget och man måste då bekosta utbildning, upplärning och introduktion i det/de Linux BSP-system man har.

För produkter med en livslängd på mer än ett par år är Prevas OE-lite Linux-underhåll på lång sikt ett ekonomiskt och tekniskt klokt val.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning