dk  no  en  

sv en dk no
Optroniklösningar

Optroniklösningar

Optronik, visionssystem och bildbearbetning.

Användningen av optiska sensorer ökar, i både industriella och kundanvända applikationer världen över. Systemen kan användas för många olika applikationer, från kommunikation till 3D-visualisering av miljöer. Exempel på två branscher som tagit till sig tekniken är life science och fordonsindustrin, som båda utnyttjar det senaste inom kamerateknik och signalbearbetningsprocessorer maximalt.

Inom optroniklösningar tar många företag hjälp av Prevas kompetens för att få tillgång till specialistkunskaper, generera inbyggda lösningar och skapa helt nya produkter – inklusive uppstart av tillverkning.

Många företag behöver stöd när de ska välja sensorer, där det är avgörande att känna till vilka fördelar och nackdelar olika sensorer har i olika miljöer, för mätning av föremål tillverkade av olika material. Prevas erbjuder tekniska specifikation, optronik, fotonik, algoritmer för bildbearbetning och målföljning, konstruktion av life science-system, siktsystem, uppriktningssystem, TV- och IR-kameror, fiberoptik, flersensorsystem etc. Vi har sett ljuset!

Prevas är också en prioriterad partner till National Instruments och har obegränsad tillgång till LabVIEW NI Vision Development Module. Ett blockbaserat paket för bildbearbetning, avsett för förstudier, forskning samt snabb prototyputveckling med visionssystem. Koden kan också automatiskt, praktiskt taget med en knappklickning, överföras till AISIC.

Exempel på kunder inom optroniklösningar

Autoliv, Axis-Shield PoC, Axis Communications, Aimpoint, Balter Medical, Cisco Systems, Flir, Fixturlaser, HemoCue, Norsk Elektro Optikk, OptoSense, Orgentec, Silixa, SAAB Sensis samt Trimble

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning