dk  no  en  
sv en dk no
Point-of-Sales lösningar

Point-of-Sales lösningar

I den digitala världen är det idag ett måste att ha effektiva och tillförlitliga metoder och utrustningar för elektronisk betalning. En annan utmaning är att koppla samman maskiner och användare till en komplett affärsmiljö. ”Internet of Things” är ett trendord för att kommunicera via nätet och här finns möjligheter att hitta lösningar som konkurrerar på en global marknad.

Prevas har de tekniska kunskaper och den långa erfarenhet som behövs för dessa typer av applikationer. Kreditkortsläsare, säker informationsöverföring, kryptering, M2M uppkoppling, datainsamling, mikroprocessorplattformar och molntjänster är några av de områden som ofta är involverade i olika typer av Point-of-Sales lösningar.

Parkeringsautomater, taxametrar, transportfaktureringssystem, bensinstationer, banker, varuautomater och återvinningsmaskiner är områden som funnits en tid, men där många nya, innovativa applikationer håller på att utvecklas. Vi har levererat många projekt med den allra senaste tekniken till våra kunder, avsedda att användas i nya, innovativa produkter och applikationer.

Exempel på kunder inom Point-of-Sales lösningar

Cale Access, CroBoCom, Cryptera A/S, Halda, Kapsch och Tomra

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning