dk  no  en  

sv en dk no

Produkter och moduler

Programvara, plattformen

Viking Plattformen Viking är Prevas programvaruplattform för mät- och styrsystem. Plattformen är modulbaserad och bygger på öppna standarder. Viking är enkel att konfigurera om och är inte bunden till en specifik I/O-typ eller ett särskilt grafiskt användargränssnitt eftersom detta kan ändras från projekt till projekt. Med den här plattformen är det möjligt att få igång ett testsystem på mycket kort tid. Användaren kan direkt fokusera på de projektspecifika delarna (det grafiska användargränssnittet, särskilda I/O-signaler etc.) eftersom systemets ryggrad redan är på plats med tilläggsprogram för standard-I/O och kommunikation.
Viking Software.PDF

Maskinvara, Fault Insertion Signal Conditioning (FISC)

FISC är viktigt vid verifiering av styrenheter. Fel som sensordefekter måste testas för att det ska kunna säkerställas att roboten inte förstör något eller att bilens broms fungerar. Testning av den här typen av fel kräver felinjicering.

Styrenheter har en mängd olika signaler – analoga, digitala, PWM (pulsbreddmodulering) – i olika spänningsområden. De flesta av dessa signaler kan anslutas direkt till datorns I/O. Normalt behöver dock endast ett fåtal signaler modifieras för att kunna matas till I/O:n. I vissa fall krävs också belastning. Våra FISC-kort har digital signalbehandling och piggyback-möjligheter för signalbehandling. 

Våra FISC-kort utgör en kombinerad lösning för kombinerad felinjicering och signalbehandling.
Data sheet FISC.PDF

Exchangable Loadbox

Syftet med Exchangable Loadbox är att erbjuda en flexibel testlösning för många olika typer av enheter.

Exchangable Loadbox skapar en anslutning mellan styrenheten och testsystemet och är lätt att byta ut vilket gör det möjligt att på bara ett ögonblick konfigurera om testsystemet för andra typer av styrenheter. Exchangable Loadbox innehåller all kabeldragning och alla belastningar som krävs för den specifika ECU:n (Electronic Control Unit).

ECU:n kan placeras i Exchangable Loadbox, anslutas på framsidan eller monteras ovanpå med hjälp av en fästanordning.      
Exchangable Loadbox.PDF

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning