dk  no  en  
sv en dk no
Produktionsförbättringar Prevas

Produktionsförbättringar

Industrieffektivisering och produktionsförbättringar som genomlyser hela verksamheten.

I takt med att industrins globala konkurrens ökar, samtidigt som kunderna ställer krav på allt kortare leveranstider, högre produktkvalitet och flera produktvarianter, så ökar behovet av att ständigt effektivisera produktionen. Ägarnas krav på avkastning sätter fokus på kapitalbindning och att få ut mer från den existerande produktionsanläggningen. Detta bidrar på samma sätt till nödvändigheten av att kontinuerligt jobba med effektiviseringar i kapitalutnyttjande och processeffektiviseringar.

Prevas har i många år arbetat med effektiviseringar av sina kunders produktionsanläggningar. Med erfarenhet från flera branscher kan Prevas säkerställa konkurrenskraftiga lösningar.

När ett företag ser att man inte får ut sin fulla potential i form av exempelvis produktivitet, kvalitet eller volym kommer Prevas in i bilden.

Ett stöd till produktionsledningen

Vi genomlyser bland annat organisationens arbetssätt, de interna arbetsflödena, inte minst mellan enheter, flaskhalsar samt förekomsten av rätt nyckeltal. När nya produktionsanläggningar ska byggas, deltar vi också i kundernas investeringsprojekt.

Uppdragen är oftast i form av verksamhetsstudier och analyser, projektledning eller allmänt verksamhetsstöd. Till detta använder vi oss av välbeprövade standardmetoder som vidareförädlats inom Prevas under otaliga uppdrag hos våra kunder.

För att tydliggöra Prevas spetskompetens inom dessa områden, har vi bildat ett Center of Excellence som erbjuder tjänster som förbättrar din lönsamhet och konkurrenskraft.

Produktionsförbättringar, pdf-fil.PDF

Kontakt

Christer Ramebäck

Christer Ramebäck

COO Manager

Tel

+46 31 725 18 88

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning