dk  no  en  

sv en dk no
Produktionslogistik

Produktionslogistik

Prevas erbjuder tjänster och lösningar för att optimera flödet av produktionsmaterial och öka omsättningshastigheten i förråd och lager. Inom produktionslogistik omfattar lösningarna allt från kortare förstudier till fullt funktionsansvar med helhetslösningar. Dygnet runt, alla dagar på året, för produktionslogistik under pågående drift.

Vi har ett brett tjänsteerbjudande med verksamhetskonsulter som har flera decenniers erfarenhet. Exempel på branscher dit vi levererat lösningar för produktionslogistik är fordonsindustrin, stålindustrin, livsmedelsindustri samt distributionsbranschen.

Produkter för produktionslogistik

Prevas LIPS är en plattform för utveckling och tillhandahållande av systemlösningar för materialhantering och produktionslogistik. Snitcher Warehouse är en handdatorapplikation för lagerhantering i Movex.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning