dk  no  en  

sv en dk no
Produktionsutveckling

Produktionsutveckling

I takt med att industrins globala konkurrens ökar, samtidigt som kunderna ställer krav på allt kortare leveranstider och fler produktvarianter, så ökar behovet av att ständigt effektivisera produktionen. Ägarnas krav på avkastning sätter fokus på kapitalbindning och att få ut mer från den existerande produktionsanläggningen. Detta bidrar på samma sätt till nödvändigheten av att kontinuerligt jobba med effektiviseringar i kapitalutnyttjande och processeffektiviseringar.

Prevas har i många år arbetat med effektiviseringar av sina kunders produktionsanläggningar. Med erfarenheter från flera branscher kan Prevas säkerställa konkurrenskraftiga lösningar.

Prevas jobbar exempelvis med värdeflödesanalyser, ledtids- och ställtidsreduktioner, logistikoptimeringar, lageromsättningshastigheter och kvalitetssäkringar. Vi arbetar alltid utifrån ett lean-perspektiv, där modeller som Six Sigma och 5S återfinns.

Vi arbetar efter välbeprövade modeller som säkerställer ett effektivt och strukturerat arbetssätt med konkreta förbättringsförslag som resultat. Vi är givetvis också oftast med i genomförandet av de förbättringsinitiativ som beslutas.

Vårt Center of Excellence för Produktionsutveckling erbjuder tjänster, som på ett effektivt sätt genomlyser din produktion och föreslår tydliga förbättringsinitiativ, som förbättrar din lönsamhet och konkurrenskraft.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning