dk  no  en  

sv en dk no
Project Management Office

Project Management Office

Många företag upplever att det är svårt att upprätthålla kvalitet och kostnadskontroll samtidigt som man också ska hålla tidplanerna i sina projekt. Dessa problem påverkas naturligtvis av flera olika faktorer.

Vi på Prevas har arbetat med tusentals olika kunder, från små och medelstora företag till multinationella marknadsledare. Några av de viktigaste framgångsfaktorer vi har identifierat i samarbetet med våra kunder är att tillämpa proaktiv riskhantering i projekten och att ha väl definierade processer för planering, utförande och uppföljning. Allt detta är naturligtvis något som alla affärsorienterade projektledare fokuserar på, men för att upprätthålla bästa praxis i alla delar av en stor organisation, är det klokt att bygga in detta i organisationen.

Vi på Prevas har formaliserat vårt kollektiva kunnande angående bästa sättet att planera, utföra och följa upp ett projekt till en standardfunktion som vi kallar Project Management Office. Project Management Office är en central supportfunktion för revidering av projektplaner och hjälper till med riskbedömningar under hela projektet. Prevas Project Management Office består av några av våra mest erfarna projektledare och vi betraktar det som avgörande för vår förmåga att leverera våra projekt i tid.

Vårt resultat är enastående – ca 9 av 10 projekt levereras i tid!

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning